Vi förverkligar din affärsidé i Tyskland.

Vi kan Tyskland. Och Sverige.

Välkommen till Tysk-Svenska Handelskammaren!

Kommande tysk avtalsrörelse med reallöner i fokus

2022-01-18
Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av den tyska ekonomin under det ...

Trög konjunktur i Tyskland

2022-01-14
Tyskland nådde en 2,7-procentig BNP-uppgång 2021, vilket visserligen är en tydlig förbättring ...

Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2022-01-11
Med anledning av coronapandemin har vi nedan sammanställt viktig information om vad ...

Medlemmarna är styrkan i Tysk-Svenska Handelskammaren