BASF AB

Box 7144
402 33
Göteborg
Sverige
phone 0046 31 639 800
languages www.basf.se

Den tyska koncernen BASF grundades 1865 och är en av världens största kemikalietillverkare och tillhör pionjärerna inom kemikalieindustrin. Företaget har sin hemvist i Ludwigshafen och därtill verksamheter över hela världen, aktierna handlas på börserna i New York, London, Zürich och Paris. Den svenska verksamheten BASF AB har sitt huvudkontor i Göteborg och säljer produkter via affärsenheterna Performance Chemicals, Care Chemicals, Inorganics, Acrylics & Dispersions, Polyuretanes, Engineering Plastics, Intermediates, Wolman Division och andra.