Flera olika, både tyska och svenska, lagböcker står uppradade.

Behöver du juridisk hjälp?

Våra tyska och svenska jurister guidar dig vid rättsliga frågor om Tyskland eller Sverige.

Juridik

Som företagare kan det vara svårt att känna till skillnaderna mellan svensk och tysk lagstiftning. Våra jurister har examen från Tyskland och Sverige och är genom sina kunskaper och sin yrkeserfarenhet experter för tysk-svenska rättsfrågor.

Vi hjälper till med tysk bolagsrätt, avtalsrätt och arbetsrätt. Vi upprättar exempelvis anställningsavtal enligt tysk rätt och bildar bolag som t.ex. GmbH (vilket motsvarar det svenska privata aktiebolaget) med en notarius publicus i Tyskland. I våra tjänster ingår även att vi upprättar, granskar och anpassar avtal i enlighet med tysk rätt, allt från handelsagent- och återförsäljaravtal till kommersiella hyresavtal.

Våra jurister har även stor erfarenhet av att arbeta med e-handelsföretag som är på väg att etablera sig i Tyskland. För dessa kan vi bland annat vara till tjänst genom att granska webbsidan om den uppfyller tyska lagkrav på allmänna villkor, behandling av personuppgifter och det så kallade "Impressum".

Läs mer om våra tjänster:

Kontakt

Kerstin Kamp-Wigforss, LL.M.

Chefsjurist

Telefon

+46-8-665 18 56