Integritetspolicy

Tysk-Svenska Handelskammaren tar behandlingen av dina personuppgifter på stort allvar. Vi vill att du ska veta när vi uppbär personuppgifter samt hur vi behandlar dessa. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi på Tysk-Svenska Handelskammaren, men även våra externa samarbetsparter, efterlever tillämplig personuppgiftslagstiftning (såsom Dataskyddsförordningen).

När du besöker våra webbsidor

Vi har genom ditt besök på vår hemsida inte kännedom om din identitet och lagrar inte någon information som kan härledas till dig.

Om din organisation blir eller är medlem hos oss, om du beställer informationsmaterial eller nyhetsbrev, deltar i våra evenemang, såsom seminarier, eller nyttjar våra tjänster så kommer vi dock att behandla vissa av dina personuppgifter, främst ditt namn och dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna tillhandahålla det du efterfrågat från oss. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter till oss, men vi kan inte möta din begäran om vi inte erhåller personuppgifterna.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra oss mot din organisation och dig om du har visat intresse för oss och våra tjänster genom exempelvis att delta i våra evenemang eller begära information från oss.

För ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter i ovanstående fall, vänligen se denna sida.

Personuppgifter som sparas enligt ovan överförs till annan personuppgiftsansvarig endast om det är lagstadgat eller ifall domstolsutslag förordnar Tysk-Svenska Handelskammaren att utge informationen. Tysk-Svenska Handelskammaren använder emellanåt olika tjänsteleverantörer för att driva sin verksamhet och kan komma att föra över personuppgifterna till dem. Exempel på sådana är leverantörer av datasystem och lagringsutrymme. Sådana leverantörer behandlar personuppgifterna på uppdrag av och enligt Tysk-Svenska Handelskammarens instruktioner och utgör således personuppgiftsbiträden till Tysk-Svenska Handelskammaren, dvs. behandlar personuppgifterna för Tysk-Svenska Handelskammarens räkning.

Skydd av minderåriga

Personer som är yngre än 18 år ska inte utan föräldrars eller målsmans samtycke överföra personuppgifter till oss. Vi samlar inte in några personuppgifter från barn och ungdomar. Vi samlar inte in sådana uppgifter avsiktligt och överför dem därför inte heller till tredje man.

Länkar till andra webbsidor

Vår online-service innehåller länkar till andra webbsidor som andra företag och/eller personer ansvarar för. Vi har inget ansvar för att ansvariga för andra sidor eventuellt inte efterkommer bestämmelser om behandling av personuppgifter.

Kontakt

För ytterligare information om Tysk-Svenska Handelskammarens behandling av personuppgifter står vi till ditt förfogande under gdpr@handelskammer.se.