Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland

Tysk-Svenska Handelskammaren förvaltar och administrerar Senator Emil Possehls stipendiefond sedan 2009. Fonden tillkom genom en donation gjord av senator Emil Possehl i Lübeck år 1912. Ändamålet är att genom resestipendier ge yrkesverksamma och studerande svenskar tillfälle att i Tyskland studera tekniska och kommersiella förhållanden.

Vem kan få stipendiet?

Stipendierna kan ges dels till yrkesverksamma personer med praktisk erfarenhet från handel eller industri eller med teoretisk utbildning, dels till studerande inom relevanta områden.

Stipendium kan till exempel sökas för studiebesök, arbetspraktik och projektstudier hos företag och organisationer inom industri och handel. Fonden kan däremot inte vara behjälplig med fondmedel i samband med utbytesår eller -termin i Tyskland. Studiebeloppets storlek prövas i varje enskilt fall. Ersättning medges endast för resekostnader och uppehälle, såsom för billigaste flygalternativ, kost och logi.

Hur söker man stipendiet?

Ansökan om stipendium ska innehålla en utförlig beskrivning av det område som skall studeras i Tyskland, kopior på korrespondens, förslag på företag m.m. som ska besökas, rekommendationsbrev från arbetsgivare/närmaste chef/handledare, kortfattad cv samt övriga handlingar som önskas åberopas. Vänligen använd följande mall för din ansökan.

Ansökningar behandlas löpande. Beslut om utdelning av stipendium fattas och meddelas av Tysk-Svenska Handelskammaren.

Här kan du läsa om några av dem som fått stipendiet genom åren:

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 61