I Erik Melldahls vision genomgår Afrika en djup transformation och blir världens nästa stora tillväxtregion.

Erik Melldahl gjorde examensarbetet hos BMW som tyckte om hans idéer.

Foto: Erik Melldahl

Bilkonceptet Maasaica, som Erik Melldahl har tagit fram, är tänkt för savannområdena i östra Afrika.

Den futuristiska designen har bland annat inspirerats av lejonet.

En stor del av bilen ska bestå av nedbrytbart komposit. Vissa delar ska produceras med 3D-skrivare, vissa av lokala hantverkare.

På natten ska bilen kunna samla in vatten från dimman som bildas på savannen.

Bilens yttre ska ägaren kunna designa själv till en viss del, t.ex. med stammens traditionella mönster.

Maasaica är tänkt att likna dagens BMW X5 i storlek.

På examensutställningen i Umeå i våras visades den en meter långa modellen av konceptbilen upp för första gången.

Erik är med och designar framtidens BMW-bilar

2014-08-21

En bil som produceras lokalt med hjälp av 3D-skrivare, nedbrytbart material och traditionellt hantverk, som samlar in vatten, producerar sin egen el och bara lämnar lejonspår efter sig, inga mänskliga avtryck – detta koncept gav Erik Melldahl, mottagare av ett stipendium ur Senator Emil Possehls stipendiefond, jobb på BMW:s designavdelning.

Erik har precis avslutat masterprogrammet i transportdesign på Umeå universitet, en av de mest prestigefyllda utbildningarna inom fordonsdesign i världen. Bilkonceptet med namnet Maasaica är hans examensarbete som han har jobbat med under ett intensivt halvår hos BMW i München.

– Jag ville göra något som BMW inte sett tidigare. Jag ville visa att de skulle kunna ta mer ansvar i världen, säger Erik Melldahl.

Afrika nästa stora tillväxtregion

Utgångspunkt för hans visionära framtidskoncept är de stora förändringarna i den globala ekonomin där allt mer fokus flyttas från den rika delen av världen till de blomstrande tillväxtekonomierna i hittills fattiga regioner. Fortsätter utvecklingen som idag kan många afrikanska länder redan om några årtionden ha samma position som Kina och Indien har nu.

– Om det blir verklighet får vi inte göra om samma misstag och låta dem mångdubbla sina utsläpp av växthusgaser. Stora företag som BMW bör därför ta sitt ansvar för att förhindra föroreningar och miljöförstöring. Dessutom: om inte BMW utvecklar bra bilar åt afrikanerna kommer de göra det själva om några år.

Eriks futuristiska svar på dessa utmaningar är en hållbar och lokalproducerad konceptbil som ska väcka tankar och ifrågasätta de invanda arbetsmetoderna i bilindustrin. Även om han inte har alla lösningar och många av hans idéer inte går att omsätta ännu vill han få folk att fundera över vad som kan vara möjlig om bara några år.

Lokal produktion med 3D-skrivare

Konceptet går ut på att bilen produceras där kunden befinner sig. Kunden beställer en ritning från BMW, lämnar över den till en lokal fabrik och låter dem 3D-printa och sedan montera ihop alla delar. Lejonparten ska utgöras av ett snabbtillverkat komposit med svamprötter och gräsrester som beståndsdelar, ett material som är 100 procent nedbrytbart och som håller på att utvecklas redan idag.

Bilens yta ska dessutom bestå av en membran som kan samla in vatten från dimman som bildas på savannen på natten. Vattnet kan sedan användas för att kyla motor och kupé. Kanske går det till och med att samla in så mycket att fordonet kan producera dricks- och bruksvatten åt sina ägare.

Genom att bilen är ansluten till BMW:s molntjänst får föraren utförlig information om sin omgivning, vägförhållanden, väder, luftkvalité med mera. Molnet håller också koll på om allting med bilen fungerar som det ska och övervakar dess livscykel så att den inte orsakar skador på miljön eller det lokala samhället.

Massajernas kultur inspirationskälla till designen

Maasaica är gjord med folkgruppen massajer, deras kultur och deras nomadiska levnadssätt i åtanke men konceptet ska även gå att anpassa till andra samhällen och regioner i världen. Bilen är tänkt att binda ihop det traditionella och det moderna utan att lämna något avtryck i naturen.

– Vad gäller den övergripande designen har jag inspirerats av lejonet. Även däcken ska lämna lejonspår efter sig och inga mänskliga avtryck. Men användarna ska också kunna formge mycket själva och till exempel kunna välja folkstammens traditionella mönster och färger på tyg och fälgar, säger Erik Melldahl.

Med Maasaica har den svenske studenten gjort succé på BMW:s designavdelning i München. Företaget nappade direkt på hans idéer och stöttade Erik under hela det terminslånga arbetet med examensprojektet. När han var klar fick han presentera sitt koncept för flera höga chefer inom BMW. Nu väntar ett jobb på den mycket prestigefyllda avdelningen advanced design där man jobbar med att utveckla framtidens bilar.

– Det är väldigt kul och verkligen en bekräftelse på att de är nöjda med mitt arbete.

Stipendiepengar gjorde projektet mögligt

Under tiden när Maasaica tog form fick Erik ersättning för rese- och andra kostnader ur Senator Emil Possehls stipendiefond. Fonden delar ut stipendier för studiebesök, praktik och projektstudier hos företag och organisationer i Tyskland och förvaltas och administreras av Tysk-Svenska Handelskammaren.

– Stipendiepengarna har betytt väldigt mycket för mig. Under det här halvåret har det blivit många resor fram och tillbaka mellan München och Umeå. Jag kunde till exempel hyra en bil för att transportera min en meter långa modell av konceptbilen till examensutställningen på universitetet. Utan stipendiet hade hela arbetet med Maasaica-projektet varit mycket svårare för mig, så jag är väldigt tacksam för att jag blev tilldelad det, säger Erik Melldahl.