Ett collage av två bilder: Skylten på ett Skatteverket-kontor och en pil som visar vägen till närmaste Finanzamt

Vi hjälper dig att skatta rätt.

Använd våra tjänster och undvik krångel med skattemyndigheterna i Tyskland och Sverige.

Skatt

Det kan vara svårt att hålla koll på alla skatteregler i Tyskland och Sverige. Våra experter erbjuder råd och praktiskt stöd i de flesta bilaterala skatterättsliga frågorna.

Trots ökad harmonisering av mervärdesskattelagstiftningen inom EU finns det en hel del nationella skillnader kvar mellan länderna. Vi har specialistkompetens inom tysk och svensk momslagstiftning och erbjuder företag praktisk hjälp med momsregistrering, -redovisning samt -rådgivning.

Därutöver erbjuder vi information om andra delar av den tyska och svenska skattelagstiftningen. Vanliga ärenden vi hanterar kretsar kring fasta driftställen, internprissättning, utstationerade medarbetare och punktskatter. Alla våra medarbetare är tvåspråkiga och förfogar över specialistkompetens avseende tyska och svenska skattelagar och -regler.

Läs mer om våra tjänster:

Kontakt

Christian Tillmann

Skatt

Telefon

+46-8-665 18 25