REPA-logo

 

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen är Reparegistret AB:s varumärke. REPA är en serviceorganisation åt materialbolagen med uppgift att erbjuda företag möjlighet att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Användaren av symbolen visar att han är ansluten till systemet för insamling och återvinning av förpackningar.

Lagligt krav?

Företagen som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller en förpackad vara på den svenska marknaden har producentansvar enl. lag (SFS 2006:1273), det omfattar alla typer av förpackningar, konsument-, transport- samt industri-förpackningar

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Anslutning till Repa krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Anslutningen är avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Symbolen få användas av alla anslutna företag på säljmaterial, fakturor, följesedlar, broschyrer och liknande men inte på förpackningar

Övrigt

Genom att ansluta sig till REPA och betala förpackningsavgiften uppfylls producentansvaret, dvs. tillhandahålla insamlingssystem, omhänderta förpackningar på ett miljömässigt godtagbart sätt, samråda med kommuner, informera och rapportera om resultaten.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.