Plastkretsen AB

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen ska användas på förpackningar som information till konsumenten hur förpackningar ska sorteras vid insamling. Plastkretsen:s uppgift är att tillhandahålla ett system för insamling och återvinning av plastförpackningar enligt de krav som finns i förpackningsförordningen.
Källsorterade hårda plastförpackningar återvinns till nytt material som används till nya plastprodukter, de mjuka plastförpackningarna lämpar sig bäst för återvinning av energi genom förbränning. Förpackningens form och materialsammansättning avgör om den lämpar sig för återvinning till nytt material eller till energiutvinning.
Plastkretsen rekommenderar särskilda textformuleringar samt pictogram som illustrationer. Pictogrammen återfinns på Förpackningsinsamlingens dekaler på återvinningsstationerna, i broschyrer och övrigt informationsmaterial.
Symboler i tryckdugligt eps-format och särskilda textformuleringar finns på REPA / Beställ material.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.