Juridiska översättningar

Undvik missförstånd i din juridiska kommunikation med Tyskland!

Vi hjälper dig gärna i din kommunikation med tyska affärspartner, företag, advokater, myndigheter och institutioner. Låt oss översätta dina avtal, ansökningar och andra juridiska dokument till tyska så undviker du att bli missförstådd. Vi känner till de rättsliga och interkulturella skillnaderna mellan Tyskland och Sverige och ser till att dina dokument är korrekt översatta.

Kontakt

Charles Hosie

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 18