Eco-tex

Användning:

Ursprungsland: DE
Tillämpningsområde: DE

Klassificering

- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Produktmärket från Eco-tex Consortiums medlemsföretag

Laglig krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Medlemskap krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Okänt

Användning av symbolen

Medlemskap berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Textilierna får inte innehålla hälsofarliga ämnen och tillverkningsprocessen måste vara miljövänlig. Kraven bestäms av Consortiet. Produkterna blir testat, efteråt kan tillverkaren ansöka om symbolen.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.