En motorväg i Tyskland på natten: Man ser ljusen från bilarna som bildar långa streck på grund av lång slutartid på kameran.

En strid ström av varor och tjänster

Handeln mellan Tyskland och Sverige står aldrig stilla.

Affärsförbindelserna mellan Tyskland och Sverige

Handelsutbytet mellan Sverige och Tyskland har varit intensivt ända sedan hansatiden och har hjälpt båda ekonomier att växa och utvecklas. Idag är Tyskland Sveriges största internationella handelspartner.

Drygt 10 procent av alla varor som Sverige exporterar varje år går till Tyskland, vilket under 2021 motsvarade ett värde på 171 miljarder kronor enligt Kommerskollegium. Samtidigt kommer runt 17 procent av alla importerade varor från den stora ekonomin på andra sidan Östersjön. Importen uppgick till cirka 274 miljarder kronor år 2021.

De viktigaste svenska exportvarorna till Tyskland är papper och pappersmassa, maskiner och maskinteknik, läkemedel, motorfordon, metaller samt kemiska produkter. Omvänt importerar Sverige främst maskiner, fordon och fordonskomponenter, kemiska produkter och elektronik från Tyskland. Dessutom är livsmedel ett område som har ökat under de senare åren.

"Företagen konkurrerar med varandra på samma gång som de är partner."

Basen för de goda handelsrelationerna utgör tillverkningsindustrin i de båda länderna som liknar och matchar varandra på många sätt. Företagen konkurrerar med varandra på samma gång som de är partner. Många varor exporteras och importeras tillbaka, inbyggda i en annan produkt eller på ett annat sätt förädlade.

Fram till mitten av 2022 hade mer än 1 900 svenska företag etablerat sig i Tyskland och så skapat 124 000 arbetstillfällen. Under de senaste åren var det främst svenska IKT-företag som hittade vägen över Östersjön, de stod för nästan en tredjedel av alla svenska investeringar i Tyskland mellan 2015 och 2021. Ungefär en femtedel av projekten fanns inom textilindustrin och ungefär en tiondel vardera inom maskinteknik och konsumentvaruindustrin. Sett till verksamhet dominerade projekt inom försäljning, marknadsföring, eftermarknad och handel, som tillsammans stod för två av tre investeringar. Produktion samt forskning och utveckling stod tillsammans för bara drygt en av tio investerade kronor.

Mer än hälften av de svenska investerarna finns i Nordrhein-Westfalen, Bayern och Berlin. Den tyska huvudstaden har under de senaste åren dragit nytta av sitt rykte som startup-hotspot och lockat många unga företag. De största svenska satsningarna finns å andra sidan i Hamburg, Sachsen, Bremen och Baden-Württemberg: i dessa fyra delstater är det genomsnittliga antalet anställda vid varje svensk filial över 100 personer. Genomsnittet för Tyskland som helhet är 65 anställda. De största svenska investerarna i Tyskland är Vattenfall, Electrolux, Ikea, H&M, SKF och SEB (källa: GTAI).

Omvänt finns det runt 1600 tyskägda bolag med drygt 82 000 anställda i Sverige (källa: Tillväxtanalys), varav de flesta är placerade i storstadsregionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland de större tyska investerarna finns Siemens, Bosch, Eon, DB Schenker, DHL och Volkswagen Group.

"Den starka konsumtionen i Sverige har lett till att många tyska detaljhandelskedjor etablerat sig i Sverige."

Den starka konsumtionen i Sverige har lett till att många tyska detaljhandelskedjor etablerat sig i Sverige, däribland Lidl, Media Markt, Hornbach och Bauhaus. Dessutom har de stora infrastruktursatsningarna kring Stockholm och i andra svenska regioner lockat till sig byggfirmor som Hochtief, Bilfinger Berger, Strabag och Züblin.

Vid sidan om företagen har även många svenskar och tyskar tagit steget och bosatt sig på andra sidan Östersjön. Enligt Eurostat bodde 2021 drygt 29 500 tyska medborgare i Sverige och nästan 19 000 svenska medborgare i Tyskland.

Är du intresserad av mer fakta kring olika marknadssegment och affärsmöjligheter i Tyskland respektive i Sverige? Välkommen att kontakta vår avdelning Market Entry & Business Development som hjälper dig med information och konkreta marknadsanalyser.

Tysk-Svenska Handelskammaren är representant för det tyska investeringsfrämjande organet Germany Trade & Invest i Sverige. Dessutom ingår vi i Team Sweden för Tyskland, en utvald grupp svenska myndigheter och andra aktörer som hjälper företag att internationaliseras.