Om webbplatsen

Detta är en gemensam webbplats för Tysk-Svenska Handelskammaren/Deutsch-Schwedische Handelskammer och Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB.

Verkställande direktör: Dr. Ralph-Georg Tischer
Adress: Box 27104, 102 52 Stockholm, Sverige
E-post: info@handelskammer.se
Telefonnummer: +46-8-665 18 00

Tysk-Svenska Handelskammaren/Deutsch-Schwedische Handelskammer är en ideell förening och är registrerad hos Skatteverket med

  • organisationsnummer: 802000-6667

Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB är ett aktiebolag och är registrerat hos Bolagsverket med

  • organisationsnummer: 556115-0847
  • registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556115084701

Medarbetarna Dr. Kerstin Kamp-Wigforss, Monika Twardzik och Anna Zimmermann innehar den tyska yrkestiteln Rechtsanwältin (jämförbar med advokattitel) i Tyskland.

Behöriga advokatsamfund:

Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt am Main, Tyskland
(Dr. Kerstin Kamp-Wigforss)

Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg
Valentinskamp 88, 20355 Hamburg, Tyskland
(Monika Twardzik)

Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München
Tal 33, 80331 München, Tyskland
(Anna Zimmermann)

Uppdragsförhållandet ingås uteslutande mellan klienten och Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB. Endast Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB ansvarar således för tjänster som levereras till klienten i samband med uppdraget.

De gällande yrkesetiska reglerna för Rechtsanwälte kan läsas om här.

 

Friskrivningsklausul/Upphovsrätt

Materialet på denna webbsida är endast avsett som allmän och inledande information, utgör ingen juridisk eller skatterättslig rådgivning och skall ej vidareanvändas vid professionell rådgivning.

Tysk-Svenska Handelskammaren strävar efter att hålla en hög standard på den information som offentliggörs på webbsidan. Det finns dock risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer genom direkt eller indirekt användande av webbsidan eller den på webbsidan publicerade informationen. Vi ansvarar inte heller för eventuella skador som uppkommer genom direkt eller indirekt användande av information från kostnadsfria erbjudanden och upplysningar. Vi är endast ansvariga för skador som är uppkomna genom grovt vårdslöshet eller uppsåt från vår sida.

Innehållet, information och materialet på webbsidan omfattas av upphovsrättslagen. Tysk-Svenska Handelskammaren tillåter reproduktionen av innehållet, informationen och materialet på webbsidan endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. I övrigt är reproduktion, distribution, nyutgivning och återutsändning av materialet på Tysk-Svenska Handelskammarens webbplats förbjuden utan Tysk-Svenska Handelskammarens tillstånd.

Tysk-Svenska Handelskammaren ansvarar inte och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbsida med länk till eller från denna webbsida.