Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från våra medlemsföretag och från oss på Tysk-Svenska Handelskammaren. Trevlig läsning!

2020-02-18

Tysklands syn på coronaviruset

Aktiemarknaderna har hittills reagerat rätt lugnt på coronaviruset, så också i Tyskland. För egen del har jag vid upprepade tillfällen hänvisat till ekonomernas oförmåga att ...
2020-02-12

Lågprishandlaren: ”Vill du bli en europeisk spelare måste du satsa på Tyskland”

Den ledande aktören i Norden inom lågprissegmentet av hem- och fritidsprodukter är nu även på frammarsch på Europas största marknad. I fredags delade Rusta med ...
2020-02-12

Politik och ekonomi hör ihop – det aktuella tyska exemplet

För egen del har jag i min forskning otaliga gånger kommit fram till fördelarna med tvärvetenskaplig forskning. Sambanden mellan politik, social utveckling, miljö, humankapital, forskning ...
2020-02-06

Ökat samarbete mellan tysk och svensk fordonsindustri

Ökat fokus på framgångsrik matchmaking inom tysk och svensk fordonsindustri är en nödvändighet. Det var resultatet av diskussionen när en ny rapport kring omställningen av ...
2020-01-30

Detaljhandeln under förändring – en framtidsspaning

De senaste åren har många experter förutspått den så kallade butiksdöden. På bekostnad av den växande näthandeln står många butikslokaler tomma i såväl tyska som ...
2020-01-29

Statssekreterare Krister Nilsson: "Låt hållbarhet bli en integrerad del av handelsavtal"

Klimatförändringar, krav på snabb teknisk utveckling och politisk instabilitet: Tyskland och Sverige måste göra gemensam sak av att ta itu med vår tids stora utmaningar ...
2020-01-29

Tysk-Svenska Handelskammaren stärker närvaron i västsvenska näringslivet

Valle Wigers börjar den 3 februari på Tysk-Svenska Handelskammaren i Göteborg för att stötta och utveckla de västsvenska affärsrelationerna med Tyskland. Valle Wigers kommer närmast ...
2020-01-29

Lyssna till Porsches vd Oliver Blume på vårt årsmöte 17 april

Tysk-Svenska Handelskammaren kan stolt presentera Porsches vd Oliver Blume som gästtalare på årsmötet som äger rum den 17 april på Elite Hotel Marina Tower i ...
2020-01-28

Känsligt läge för tysk vändpunkt

I mina tidigare analyser om hur svag den tyska industrin egentligen är (14 januari 2020) och om varför 2020 kommer att bli färdriktningarnas år för ...
2020-01-14

Hur svag är den tyska industrin egentligen just nu?

Det har klagats mycket under de gångna månaderna på tillståndet i den tyska tillverkningsindustrin – farhågor och problem som inte minst framfördes av ekonomer i ...