Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från våra medlemsföretag och från oss på Tysk-Svenska Handelskammaren. Trevlig läsning!

2020-01-14

Hur svag är den tyska industrin egentligen just nu?

Det har klagats mycket under de gångna månaderna på tillståndet i den tyska tillverkningsindustrin – farhågor och problem som inte minst framfördes av ekonomer i ...
2019-12-16

Vd:s nyårsspaning: Med förenade krafter in i ett nytt decennium

Vi står inför ett nytt decennium. Om det blir ett gyllene årtionde beror framförallt på om vi lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle. Vi ...
2019-12-16

2020 – färdriktningarnas år för den tyska ekonomin

Utvecklingen av den tyska ekonomin var mycket tudelad under det gångna året, både avseende stämning och faktisk statistik. Speciellt finansmarknadernas bedömningar kom att bli allt ...
2019-12-16

Nyhetsbrev Internationell Recycling #6 2019

I årets sista utgåva av vårt nyhetsbrev kommer ni bland annat att kunna läsa om vem som producerar mest förpackningsavfall per capita i Europa, om ...
2019-12-16

Tysk tjänsteimport från Sverige: vikande marknadsandelar – men ny potential?

Tysklands betydelse som Sveriges största handelspartner är välkänd i Sverige. Däremot är det tyska perspektivet på svensk export av varor och tjänster till landet föga ...
2019-12-10

Från uppstickare till utmanare: Lidls framgångsresa i Sverige

Tysk-Svenska Handelskammarens fullsatta julfrukost handlade om förändring när deltagarna fick följa med Bella Goldman på Lidls varumärkesresa. Efter en julfrukost med tyska inslag såsom tysk ...
2019-12-03

Låg efterlevnad av WEEE-direktiv bland e-handelsföretag

På Eucolights konferens den 6:e november presenterades en ny studie som vittnar om att få e-handelsföretag efterlever WEEE-direktivet om insamling och återvinning av elektriska och ...
2019-12-02

Rätt tolkning av PMI: Tyskland i ljuset av PMI-statistiken för november månad

PMI (Purchasing Managers' Index, inköpschefsindex) har onekligen hamnat i analytikernas fokus. Jag märker det framförallt avseende de tre länder jag främst fokuserar på – Tyskland ...
2019-11-29

Sverige pilotland för hållbart samhälle – det här vill politikerna

Sverige ligger i framkant i utvecklingen mot en fossilfri välfärdsnation. Detta var näringslivsföreträdare och politiker på seminariet ”Vad krävs för att utveckla en icke-fossil material- ...
2019-11-27

Folker Hellmeyer: Europa måste växa upp

Världsordningen står inför stora förändringar och centrum för den globala ekonomin förskjuts allt mer österut. Vad Europa kan göra för att inte förlora sin position ...