Politik

Enhetlig EU-märkning av förpackningar kan bli verklighet

2022-06-28
I samband med revideringen av EU:s "Förpacknings- och förpackningsavfallsdirektiv" diskuteras nu införandet ...

Nyhetsbrev Internationell Recycling #3 2022

2022-06-13
I sommarutgåvan av vårt nyhetsbrev informerar vi bland annat om att Tyskland ...

Förpackningar i Tyskland – viktiga ändringar i registreringsplikten

2022-05-19
Som en del av den nya tyska förpackningslagstiftningen kommer det nu ytterligare ...

Nyhetsbrev Internationell Recycling #2 2022

2022-04-12
I årets andra nyhetsbrev rapporterar vi bland annat om nya aktörer på ...

Turbulent vår för trävarumarknaden – men ingen virkesbrist

2022-04-07
På skogsbolaget Södra är det högt tryck på både pappersmassa och virke ...

Tider av osäkra tyska prognoser

2022-04-07
I nuläget är det i princip omöjligt att leverera relativt välgrundade prognoser ...

Tyskland räknar med svagare tillväxt

2022-03-24
Med dagens svårbedömda utveckling går det inte att göra träffsäkra prognoser för ...

Så påverkas det tyska näringslivet av kriget i Ukraina

2022-03-11
Redan före krigsutbrottet stod tyska företag verksamma i utlandet inför stora utmaningar ...

Internationella kvinnodagen 2022: fokus på kvinnor bra för ekonomin

2022-03-07
Även om kvinnans situation på arbetsmarknaden förbättrats under de senaste årtiondena i ...

Information om pågående utveckling

2022-03-02
Rysslands krig mot Ukraina, ett orättfärdigt angrepp mot en europeisk stats suveränitet ...
Prenumerera på Politik