Politik

Tolka coronavändpunkter försiktigt!

2020-04-06
En del ekonomer både i Sverige och utomlands börjar för närvarande prata ...

Extrainsatt webbinarium – skatte- och arbetsrättsliga frågor i coronatider

Olika åtgärder har presenterats av den svenska regeringen som ska underlätta för ...

Begränsad rörlighet och sjunkande efterfrågan stora utmaningar för den tysk-svenska handeln

2020-04-02
Den krympande efterfrågan på företagens produkter och tjänster liksom reseinskränkningar slår hårt ...

Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-03-26
Senast uppdaterad: 2020-03-26, första version: 2020-03-13 Med anledning av covid-19 (coronavirus) har ...

Tysk politik visar handlingskraft i coronakrisen

2020-03-24
Ett mycket stort antal och omfattande åtgärder har under de senaste dagarna ...

Nu agerar Tyskland med krafttag - men konjunkturpessimismen tilltar

2020-03-23
När jag för tre dagar sedan – strax före helgen – hade ...

Så hanterar våra medlemmar coronakrisen

2020-03-20
Många företag inom det tysk-svenska näringslivet har drabbats hårt av coronautbrottet, andra ...

Coronaviruset enar Tyskland men recession oundviklig

2020-03-20
Senast uppdaterad: 2020-03-20, första version: 2020-03-16 I Tyskland har myndigheter och olika ...

Politik och ekonomi hör ihop – det aktuella tyska exemplet

2020-02-12
För egen del har jag i min forskning otaliga gånger kommit fram ...

Statssekreterare Krister Nilsson: "Låt hållbarhet bli en integrerad del av handelsavtal"

2020-01-29
Klimatförändringar, krav på snabb teknisk utveckling och politisk instabilitet: Tyskland och Sverige ...
Prenumerera på Politik