Allmänna avtalsvillkor

För tjänster som utförs av Tysk-Svenska Handelskammarens Service AB tillämpas de allmänna avtalsvillkoren i nedanstående länk.