Skiljedomstol

Behöver du en skiljeklausul i avtalet med din tyska eller svenska affärspartner?

Tysk-Svenska Handelskammaren förfogar över egna, moderna skiljedomsregler. Den permanenta skiljedomstolen med säte i Stockholm och Düsseldorf administreras av vårt affärsområde juridik.

Kontakt

Kerstin Kamp-Wigforss, LL.M.

Chefsjurist

Telefon

+46-8-665 18 56