Utstationering av arbetstagare till Tyskland

Ska ditt företag sända ut medarbetare till Tyskland? Anlita oss så hjälper vi dig med formaliteterna.

Att sända ut medarbetare för arbete i andra länder är ingen ovanlighet idag. I fallet Sverige-Tyskland gäller EU-direktivet utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, vilket har implementerats genom en rad nationella bestämmelser som man behöver känna till.

Har ditt byggföretag vunnit en upphandling i Tyskland och dina medarbetare ska nu skickas till den tyska byggarbetsplatsen? Ska ditt företag utföra monterings- eller reparationsarbeten hos en kund i Tyskland? I dessa och många andra fall gäller de tyska reglerna för utstationerade arbetstagare.

Vi ger dig juridisk rådgivning kring utstationeringen, skapar och granskar avtal samt guidar dig rätt i kontakten med ansvariga myndigheter i Tyskland. Vi hjälper dig att uppfylla kraven i tysk lagstiftning avseende exempelvis arbetstider, semester, likabehandling samt säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen. Även lön och socialförsäkringar är områden som kan komma att beröras. Särskilt för arbetsgivare inom bland annat bygg och logistik gäller att de måste anmäla sina utstationerade arbetstagare till den tyska tullmyndigheten (Zoll).

Kontakt

Charles Hosie

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 18