Arbetsrätt

Svensk och tysk arbetsrätt skiljer sig åt avsevärt. Vi hjälper dig i alla frågor kring anställningar och anställda i Tyskland.

För anställda i Tyskland gäller generellt tysk rätt. Den tyska arbetsrätten är komplicerad. Det är därför mycket viktigt att göra rätt från början. Vi hjälper dig t.ex. med att upprätta anställningsavtal enligt tysk rätt.

Facken spelar en mindre roll i Tyskland än i Sverige. Vad gäller frågor kring de anställda på en viss arbetsplats samt t.ex. uppsägningar är det arbetstagarnas lokala representanter (Betriebsrat) som har förhandlingsmandatet. Frågor som berör enskilda arbetstagare kan man däremot oftast lösa utan inblandning av Betriebsrat. I många fall är det arbetsdomstolen som till slut avgör en tvist eller handleder en förlikning, framför allt i frågor om anställningsskydd. Anställda biträds ofta av tyska advokater.

Vänd dig gärna till oss med dina frågor om bland annat tyska anställningsavtal eller avslutsavtal, kollektivavtal, Betriebsrat, uppsägningar och arbetsrättsliga tvister.

Kontakt

Kerstin Kamp-Wigforss, LL.M.

Chefsjurist

Telefon

+46-8-665 18 56

Kontakt

Monika Twardzik

Jurist

Telefon

+46-8-665 18 15