Tysk-Svenska Handelskammaren i media

Med våra experter, ämnen och aktiviteter nämns vi ofta i både tyska och svenska medier. Här hittar du en urval artiklar där Tysk-Svenska Handelskammaren förekommer på ett eller annat sätt.

 

Kontakt

Malin Johansson

Communication & Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 64