Styrelsen

I Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse sitter ledande företrädare för företag från både Tyskland och Sverige som på ideell basis engagerar sig för det bilaterala handelsutbytet.

Presidium

STAFFAN BOHMAN
Styrelseordförande
Styrelseordförande för bland annat Höganäs AB, Höganäs

JAN BROCKMANN
Vice styrelseordförande
COO AB Electrolux, Stockholm

ULF TROEDSSON
Vice styrelseordförande
VD Siemens AB, Solna

SVERKER LUNDKVIST
Skattmästare
Delägare i Dreber Lundkvist & partners AB, Stockholm

RICHARD BADER
VD Europäische Reiseversicherung AG, München

HANS-THEODOR KUTSCH
Styrelseordförande Ter Hell Plastic GmbH, Hamburg

 

Ledamöter

WERNER BORGERS
CEO Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt

PETER EDELMANN
VD Edelmann & Company GmbH, Ulm

TUOMO J. HATAKKA
VD Vattenfall GmbH, Berlin, och Senior Vice President Vattenfall AB, Stockholm

DR. MATTHIAS HEIDEN
CFO SAF-Holland GmbH, Bessenbach

DR. GLENNY HOLDHOF
VD Edur-Pumpenfabrik Eduard Redlien GmbH & Co. KG, Kiel

LARS GÖRAN JOSEFSSON
Bolagsman i Robert Bosch Industrietreuhand KG

FREDRIK KARLSSON
VD Lifco AB, Enköping

KARSTEN KELLER
CFO DB Schenker Europe GmbH, Frankfurt am Main

MONICA LINDSTEDT
Styrelseordförande Hemfrid i Sverige AB, Stockholm

NICLAS MÅRTENSSON
CEO Stena Line, Göteborg

LARS PETTERSSON
VD Chari AB, Sandviken

EDGAR ROSENBERGER
Ägare Retail Brand Services, Hamburg

DR. H.C. BJÖRN SAVÉN
Styrelseordförande IK Investment Partners, London

ANNA STORM
VD Volvo Car Retail Solutions AB, Göteborg

 

Företagsledning

DR. RALPH-GEORG TISCHER
VD