Uppförandekod

Denna uppförandekod förbinder alla medarbetare på Tysk-Svenska Handelskammaren och dess dotterbolag att förhålla sig korrekt gentemot våra medlemmar, kunder och andra partner liksom i umgänget kolleger på handelskammaren emellan.
 

1. Vi förhåller oss schysst

2. Vi undviker intressekonflikter

3. Vi hanterar information aktsamt

4. Vi tar hänsyn till standarder för arbetssäkerhet

5. Vi hanterar vår förmögenhet omsorgsfullt

6. Vi förhåller oss rättmätigt och lagenligt

7. Vi tolererar ingen diskriminering

8. Vi tolererar ingen penningtvätt

9. Vi tolererar ingen korruption

10. Vi agerar hållbart, sparar energi och skonar miljön

 

Senast uppdaterad: 17.10.2022