Naturens bästa, Nature´s best

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Kvalitetssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen står för kvalitetsmärkt ekoturism i Sverige

Lagligt krav?

Inget lagligt krav

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Licensavtal krävs

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Märkning bygger på krav som Svenska Ekoturistföreningen och Sveriges Rese- och turistråd och Svenska Naturskyddsföreningen satt för miljöanpassad och lokalförankrad upplevelseturism. Logotyp, årtal och individuell registreringsnummer visas om arrangemang och reseprodukter uppfyller alla grundkrav.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.