Returkatong

Användning:

Ursprungsland: SE
Tillämpningsområde: SE

Klassificering

- Återvinningssymbol

Vad står symbolen för?

Symbolen ska användas på förpackningar som information till slutkunden att det finns ett insamlings- och återvinningssystem och hur förpackningar ska sorteras. Returkartong har till uppgift att tillhandahålla ett insamlingssystem för pappersförpackningar, dvs. förpackningar av papper, papp, kartong och well, garantera att insamlade pappersförpackningar tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt, uppfylla bestämda återvinningsmål för insamlade förpackningar och att informera om, hur insamlingen går till.
Returkartong rekommenderar särskilda textformuleringar samt pictogram som illustrationer. Pictogrammen återfinns på Förpackningsinsamlingens dekaler på återvinningsstationerna, i broschyrer och övrigt informationsmaterial.
Symboler i tryckdugligt eps-format och särskilda textformuleringar finns på REPA / Beställ material.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.