Organic farming-EC Control System, Ekologiskt jordbruk-EG kontrollsystem

Användning:

Ursprungsland: EU
Tillämpningsområde: EU

Klassificering

- Övrigt

Vad står symbolen för?

Symbolen visar att livsmedelprodukten innehåller minst 95% ekologisk råvara

Lagligt krav?

Inget lagligt krav.

Krävs licens, avtal, certifiering eller medlemskap?

Certifiering krävs. Varje EU-medlemsland har ett eget nationellt certifieringsorgan.

Är användningen av symbolen avgiftsbelagd?

Avgiftsbelagd

Användning av symbolen

Erhållen licens berättigar till frivillig användning av symbolen

Övrigt

Vid användning av symbolen måste kraven enl. rådets förordning (EEG) nr.2092/91 uppfyllas. Märkningen ska innehålla logotypen, tillverkarens/beredarens/säljarens namn och kodnummer för kontrollorganet eller –myndighet.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden

Bild-CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden.