Konjunktur

Konstvandring och Nordic Outlook med SEB

I samarbete med SEB bjuder Tysk-Svenska Handelskammaren in chefer för tyska dotterbolag ...

Tyskt transportindex för lastbilar viker synligt i augusti

2019-09-17
Denna analys verkar möjligen något väl teknisk. Det är den också till ...

Hur allvarlig är den tyska konjunktursvackan?

2019-09-12
Uppenbar tysk konjunktursvacka – men vad uttrycker dagens verklighet och statistik? Det ...

Prognoser och psykologi

2019-08-27
Jag har tidigare skrivit en del på denna sida om psykologins inverkan ...

Svenska företag tappar marknadsandelar i Tyskland

2019-08-21
År 1990, när Tyskland återförenades, stod svenska företags produkter för 2,34 procent ...

Tysk BNP tillfredsställande just nu – men utan vägvisande indikationer

2019-05-15
Tysklands preliminära BNP-beräkning för det första kvartalet i år publicerades idag den ...

Försvagad tysk konjunktur – men ännu ingen recession

2019-05-09
Marssiffrorna från den reala ekonomin i Tyskland blev något av en besvikelse. ...

Tyska löner och produktivitet i otakt

2019-05-03
Vissa ekonomiska rapporter har ofta ett mer intressant innehåll utanför själva prognosavsnittet. ...

Årsmöte 2019 med Sigmar Gabriel (fullbokat)

Varmt välkommen till Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019! Årets årsmöte äger rum en ...

Överdriven konjunkturoro i Tyskland?

2019-04-24
Nyligen hade jag tillfälle att på plats diskutera den tyska konjunkturen något ...
Prenumerera på Konjunktur