Lär dig mer om tysk industri och handel med hjälp av ett Emil Possehl-stipendium

2016-01-19

Nyfiken på hur det fungerar i Tyskland med handel och tillverkning? Vill du lära dig vad begrepp som Industrie 4.0 och Energiewende innebär i praktiken? Som svensk student eller yrkesverksam inom handel och industri kan du nu ansöka om ett stipendium från Emil Possehls stipendiefond för studie- eller forskningsresor till Tyskland.

Sedan 2009 förvaltar Tysk-Svenska Handelskammaren senator Emil Possehls stipendiefond. Fonden har gamla anor och tillkom genom en donation av senator Emil Possehl i Lübeck 1912. Genom resestipendier ger den möjligheten att finansiera studie-, forsknings och praktikresor till Tyskland. 

Fonden är till för svenska yrkesverksamma eller studenter inom handel och industri. Stipendiet innebär en unik chans att studera det tyska näringslivet på plats samtidigt som du lär dig mer om den tyska kulturen och språket. Stipendiemedel kan tilldelas för rese-, levnads- och boendekostnader.

Stor hjälp för stipendiater

En av fondens tidigare stipendiater är Erik Melldahl som studerade masterprogrammet i transportdesign vid Umeå universitet. Under 2014 gjorde han en studieresa och praktik hos BMW i München som sedan ledde till ett jobb på BMW:s centrala designavdelning.

– Stipendiepengarna har betytt väldigt mycket för mig. Under halvåret som jag jobbade med mitt examensarbete blev det många resor fram och tillbaka mellan München och Umeå. Jag kunde till exempel hyra en bil för att transportera min en meter långa modell av konceptbilen till examensutställningen på universitetet. Utan stipendiet hade hela arbetet med mitt projekt varit mycket svårare för mig, säger Erik Melldahl.

Möjlighet att studera förutsättningar på plats

Marja Lundgren, som jobbar på White arkitekter och är industridoktorand på KTH, står precis inför en studieresa till Tyskland:

– Jag fick reda på Emil Possehl-fonden i samband med ett seminarium vid Tysk-Svenska Handelskammaren. Syftet med min resa är att studera angreppssätt för nära-nollenergikontor i Tyskland. Där finns det ett stort antal lågenergi- och plusenergibyggnader i regioner med ett klimat liknande det nordiska. Det går att urskilja intressanta olikheter i praktiken, kopplad till lagstiftning och kultur mellan Tyskland och Sverige. Förväntningen är att kunna berika det svenska perspektivet på nära-nollenergi genom en större kunskap om det tyska perspektivet. Det blir mycket spännande att studera detta på plats, säger Marja Lundgren.

Välkommen med din ansökan

För att ha möjlighet att tilldelas ett stipendium ska ansökningshandlingarna ha kommit Tysk-Svenska Handelskammaren tillhanda under ansökningsperioden som sträcker sig från nu till och med 31 mars 2016. Stipendierna gäller för resor och studier under andra halvåret 2016 och delas ut från 1 juli i år. 

 

Stämmer detta in på dig och du har planer på en studieresa till eller praktik i Tyskland? Klicka här för att läsa mer om hur du ansöker om ett stipendium från Emil Possehl-fonden.

Kontakt

Aino Weber

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 61