Europeiska ERV Försäkrings AB

Torshamnsgatan 35
164 40
Kista
Sverige
phone 0046-770-456900
languages www.erv.se

Europeiska ERV är en del av den tyska försäkringskoncernen ERGO och en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkringar samt försäkringar för utlandsstationerade. Därtill finns försäkringar för bl.a. utomlandsstuderande och au-pairer samt olika specialförsäkringar. Som ett stort, internationellt försäkringsbolag med servicenät över hela världen kan bolaget erbjuda sina kunder ett tryggt och säkert resande. Europeiska ERV bildades 1920 och företaget har idag sitt huvudkontor i Kista utanför Stockholm.