Vattenfall AB

169 92
Stockholm
Sverige
phone 0046 8 739 50 00
languages www.vattenfall.se

Svenska statsägda Vattenfall AB är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Företaget engagerar sig för att hitta nya och hållbara sätt att elektrifiera transporter, industri och uppvärmning, med målet att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. I samarbete med kunder, partners, myndigheter och städer har företaget inom ramen för detta arbete tagit fram en ”färdplan för koldioxid”. Vattenfall är främst verksamt i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Solna.