Siemens Energy AB

Siemens Energy AG är en börsnoterad tillverkare av el- och kraftteknik med säte i München som grundades 2020 genom en avknoppning av energiverksamheten från Siemens AG. Företagets portfölj omfattar kraftproduktion, kraftöverföring och industriella lösningar inom både konventionell och förnybar energi. Det svenska dotterbolaget Siemens Energy AB har sitt huvudkontor i Finspång i Östergötland där företaget tillverkar och servar gasturbiner och andra energiprodukter.