Schenker AB

412 97
Göteborg
Sverige
phone 0046 31 703 80 00
languages www.schenker.se

DB Schenker ingår i Deutsche Bahn AG:s globala transport- och logistikdivision och erbjuder som världens ledande logistikleverantör alltifrån landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter samt lösningar kring lager och logistik. En hörnsten i företagets arbete är att minska utsläppen av växthusgaser, med siktet inställt på att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och att uppnå Sveriges mål att bli klimatneutrala 2045. Företaget grundades år 1872 av Gottfried Schenker i Wien. Dotterbolaget i Sverige har sitt huvudkontor i Göteborg, där även Tysk-Svenska Handelskammarens representationskontor på Västkusten är placerat.