Robert Bosch AB

Box 1154
164 26
Kista
Sverige
phone 0046 8 750 15 00
languages www.bosch.se

Redan 1904 undertecknades ett avtal mellan Robert Bosch och Fritz Egnell rörande import och försäljning av Boschs produkter, vilket lade grunden för företagets närvaro i Sverige. Företaget är världens största underleverantör till fordonsindustrin och därutöver tillverkare av elverktyg, industri- och byggnadsteknik samt förpackningsteknik. Bosch har sitt huvudkontor i Gerlingen utanför Stuttgart, i Sverige är Robert Bosch AB baserat i Kista norr om Stockholm, därtill finns ett försäljningskontor i Göteborg samt en utvecklingsenhet för mjukvaruapplikationer i Lund.