Scania CV AB

151 87
Södertalje
Sverige
phone 0046 8 553 810 00
languages www.scania.com

Den svenska lastbils- och busstillverkaren Scania CV AB grundades 1891 och är idag en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania engagerar sig även i samtida och framtida forskning inom transportområdet i Sverige, bland annat genom grundandet av Mälardalens tekniska gymnasium och samarbete med andra högskolor och universitet, som exempelvis Handelshögskolan i Stockholm. Scania ägs av tyska Volkswagen AG genom dess dotterbolag Traton Group AG och har sin hemvist i Södertälje.