Nordea Bank AB

Smålandsgatan 17
105 71
Stockholm
Sverige
phone 0046 8 614 70 00
languages www.nordea.com

Nordeas historia sträcker sig tillbaka 200 år i tiden, men banken etablerades i sin nuvarande tappning genom en sammanslagning av de tre bankerna Merita-Nordbanken, Unibank och Kreditkassen år 2000. Idag är banken sett till marknadsvärde en av de tio största finanskoncernerna i Europa. Som fullservicebank erbjuder Nordea ett omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Koncernens huvudkontor låg mellan bildandet år 2000 och 2018 i Stockholm, men finns sedan den 1 oktober 2018 i Helsingfors.