Bundestag i Berlin

Swedish-German Cleantech Platform

Är ditt företag inom cleantech och du intresserar dig för den tyska marknaden? Perfekt!

Tysk-Svenska Handelskammaren och Energimyndigheten driver tillsammans Swedish-German Cleantech Platform där vi hjälper svenska cleantech-företag in på den tyska marknaden. Programmet bygger på det framgångsrika samarbetet mellan handelskammaren och Energimyndigheten sedan många år tillbaka.

Struktur

Programmet är skräddarsytt för företag som bidrar till den svenska och globala energiomställningen till 100 procent fossilfri energi och som är redo att internationalisera med fokus på Tyskland. Fokusområdena omfattar förnybar energi, energieffektivisering, energilagring, smarta elnät, e-mobilitet och laddinfrastruktur, alternativa bränslen samt smarta byggnader. Målet med programmet är att de deltagande företagen lär känna den tyska marknaden, identifierar pilotprojekt där de kan medverka och hittar potentiella kunder och partners. En programomgång varar ett år.

Programmet innefattar ett gemensamt uppstartsmöte med praktisk information om den tyska marknaden och hur man lyckas att ta sig in i den, individuell coachning för alla företag och två gemensamma resor till Tyskland. Studieresorna inkluderar aktiviteter för hela gruppen avseende det tyska ekosystemet, finansieringsmöjligheter och institutionella kontakter samt individuella affärspartnerförmedlingar. Här ska de svenska företagen träffa tyska företag från de relevanta branscherna, som till exempel energi-, automobil- och industriföretag. Resorna fokuserar på tyska delstater som redan ligger i framkant avseende gröna lösningar.

Krav på företag

Kravet på alla deltagande företag är att ha en beprövad produkt och både personella och finansiella resurser att kunna leverera på den potentiellt stora tyska marknaden. Dessutom ska företagets fokus i internationaliseringen ligga på Tyskland under deltagandet i programmet.

Kostnader

Deltagandet i SGCP är kostnadsfritt. Programmet finansieras av Energimyndigheten. Resekostnaderna för studieresorna bärs av deltagarna.

Kom och var med!

Nästa runda börjar våren 2024. Programmet är en unik chans för svenska cleantech-företag att snabbt och effektivt bedöma marknadspotential i Tyskland och öppnar dörrarna för att knyta kontakt till kunder och partners. Läs mer på SGCPs hemsida och följ programmet på LinkedIn!

Välkomna! 

 

 

 

Programmet samarrangeras med:

 

 

 

Vi återkommer löpande med aktuell information angående studieresor eller mässbesök.

 

Kontakt

Christiane Binsteiner Foberg

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96