Bundestag i Berlin

Swedish-German Cleantech Platform

Är ditt företag inom cleantech och du intresserar dig för den tyska marknaden? Perfekt!

Tysk-Svenska Handelskammaren och Energimyndigheten driver tillsammans Swedish-German Cleantech Platform där vi hjälper svenska cleantech-företag in på den tyska marknaden. Programmet bygger på det framgångsrika samarbetet mellan handelskammaren och Energimyndigheten sedan fyra år. Nu vässar vi det och riktar oss mot specifika hotspots på den tyska marknaden.

Struktur

Programmet är skräddarsytt för företag som bidrar till den svenska och globala energiomställningen till 100 procent fossilfri energi och som är redo att internationalisera med fokus på Tyskland. Fokusområdena omfattar förnybar energi, energieffektivisering, energilagring, smarta elnät, e-mobilitet och laddinfrastruktur, alternativa bränslen samt smarta byggnader. Målet med programmet är att de deltagande företagen lär känna den tyska marknaden, identifierar pilotprojekt där de kan medverka och hittar potentiella kunder och partners. En programomgång varar ett år.

Programmet innefattar ett gemensamt uppstartsmöte med praktisk information om den tyska marknaden och hur man lyckas att ta sig in i den, individuell coachning för alla företag och två gemensamma resor till Tyskland. Studieresorna inkluderar aktiviteter för hela gruppen avseende det tyska ekosystemet, finansieringsmöjligheter och institutionella kontakter samt individuella affärspartnerförmedlingar. Här ska de svenska företagen träffa tyska företag från de relevanta branscherna, till exempel energi-, automobil- och industriföretag. Resorna fokuserar på de tyska delstater som redan ligger i framkant avseende gröna lösningar.

Krav på företag

Kravet på alla deltagande företag är att ha en beprövad produkt och både personella och finansiella resurser att kunna leverera på den potentiellt stora tyska marknaden. Dessutom ska företagets fokus i internationaliseringen ligga på Tyskland under deltagandet i programmet.

Kostnader

Deltagande i SGCP är kostnadsfritt. Programmet finansieras av Energimyndigheten. Resekostnaderna för studieresorna bärs av deltagarna.

Kom och var med!

Nästa runda börjar våren 2021. Programmet är en unik chans för svenska cleantech-företag att snabbt och effektivt bedöma marknadspotential i Tyskland och öppnar dörrarna för att knyta kontakt till kunder och partners.

Klicka här för att anmäla dig!

Välkomna!

Programmet samarrangeras med:

 

 

 

Vi återkommer löpande med aktuell information studieresor eller mässbesök.

 

 

 

 

Detta är ett forum inom ramen för German Swedish Tech Forum, den bilaterala innovationsplattformen som Tysk-Svenska Handelskammaren och IVA gemensamt står bakom. Läs mer om forumet här.

Kontakt

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96

Ny Cleantech Platform

Den 30 september lanserades programmet Swedish-German Cleantech Platform under en kickoff i Stockholm för SET Award, en internationell tävling som utser innovativa startup-företag som bidrar till energiomställning och klimatmål.

SET Award 2020 - INSTÄLLT

Start Up Energy Transition (SET) Award är en internationell tävling för startups och unga företag i hela världen som främjar den globala energiomställningen.