IK Investment Partners Norden AB

Box 7811
103 96
Stockholm
Sverige
phone 0046 8 678 03 16
languages ikpartners.com

IK Investment Partners Norden AB grundades 1989 och är ett europeiskt rådgivningsföretag med skandinaviska rötter som är inriktat på private equity. Bolaget fokuserar på långfristiga investeringar för portföljföretag kombinerat med samhälleligt ansvar, bland annat genom sin stiftelse IKARE. Verksamheten riktar sig främst mot de finansiella marknaderna i Norden, DACH-regionen, Frankrike, Storbritannien och Beneluxländerna. Företagets huvudkontor finns i London, det svenska kontoret mitt i centrala Stockholm.