SEB

Stephanstraße 14-16
60313
Frankfurt am Main
Tyskland
phone 0049 69 258 0
languages seb.de

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Sedan grundande av Wallenbergfamiljen för mer än 160 år sedan står långfristiga och förtroendefulla relationer till våra kunder i fokus för vår verksamhet. I Tyskland står vi sedan 1976 vid våra kunders sida i både med- och motgång. 

Som strategisk finansieringspartner ger vi råd till stora företag och investerare. SEB erbjuder expertisen från en internationell bankkoncern som är representerad i fler än 20 länder över hela världen. Våra kunder kan lita på en av världens mest solida bankers finansiella styrka. 

Sedan vi 2007/2008 tillsammans med Världsbanken utvecklade den första Green Bond är vi övertygade om att företag som integrerar hållbarhetsperspektiv i sina affärsmodeller är mer framgångsrika på sikt. Besluten vi fattar i dag avgör vilka möjligheter vi och våra kunder har i morgon. Tillsammans med dem förverkligar vi övergången till hållbara affärsmodeller.