Pandox AB

Box 15
101 20
Stockholm
Sverige
phone 0046 8 506 205 50
languages www.pandox.se

Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga destinationer för fritids- och affärsresenärer. Företagets affärsidé är att – baserat på expertis inom hotellfastigheter, hotellverksamhet och affärsutveckling – aktivt äga, utveckla och hyra ut hotellfastigheter.

Pandox hotellportfölj består av 144 hotell med cirka 32 000 hotellrum i 15 länder. Pandox verksamhet är indelad i två segment: Fastighetsförvaltning, som består av hotellfastigheter som genom långtidskontrakt hyrs ut till marknadsledande regionala och ledande internationella hotelloperatörer, och Operatörsverksamhet, som består av hotelloperatörsverksamhet som drivs av Pandox på dess ägda hotellfastigheter. Pandox bildades 1995 och företagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.