Pandox AB

Box 15
101 20
Stockholm
Sverige
phone 0046 8 506 205 50
languages www.pandox.se

Pandox AB är ett europeiskt hotellfastighetsbolag vars verksamhet omfattar två segment för hotellägande: fastighetsförvaltning och operatörsverksamhet. Genom den integrerade affärsmodellen är företaget aktivt genom hela hotellvärdekedjan, förutom att äga och hyra ut hotellfastigheter kan Pandox också driva hotell i egen regi. Portföljen innehåller framförallt stora hotellfastigheter med hotell av hög kvalitet. Som en del av hållbarhetsarbetet läggs därtill stor vikt vid utvecklingen av lönsamma gröna fastigheter och gröna avtal med hotelloperatörer. Företaget har sitt kontor i centrala Stockholm.