E.ON Sverige AB

205 09
Malmö
Sverige
phone 0046 40 255 000
languages www.eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag hemmahörande i Essen i Ruhrområdet. Den svenska verksamheten har Malmö som bas, med ytterligare kontor i ett flertal andra städer. I takt med förändringarna på energimarknaden och ett nytt framväxande energilandskap ökar efterfrågan av förnybara energikällor. E.ON är med och driver förändringen i alla dess delar, från samarbeten till hållbara energilösningar samt inom nya teknologier, så som solceller, digitalisering och lokalt producerad förnybar energi.