Bild: Viktor Hesse / Unsplash

Vi kan Tyskland. Och Sverige.

Välkommen till Tysk-Svenska Handelskammaren!

Tysk-svenska samarbeten inom lättvikt – en perfekt match

2022-05-24
Lättvikt har en enorm potential att reducera energiförbrukning och resurser. På uppdrag ...

Förpackningar i Tyskland – viktiga ändringar i registreringsplikten

2022-05-19
Som en del av den nya tyska förpackningslagstiftningen kommer det nu ytterligare ...

Tysklands koppling till Kina

2022-05-19
Kina är numera världens största ekonomi och betyder således mycket även för ...

Medlemmarna är styrkan i Tysk-Svenska Handelskammaren