Kommer Tyskland nå målen i Energiewende?

2023-03-30
Planen var att fasa ut kärnkraften ur den tyska energimixen redan förra ...

Tuff tysk importmarknad 2022 – också för svenska företag

2023-03-29
Svenska företag tappar marknadsandelar på Europas tuffaste marknad, som alltmer präglas av ...

Hur mår den tyska konjunkturen?

2023-03-22
Turbulenta tider gör konjunkturtolkningar vanskliga och oron för en recession stämmer till ...

Medlemmarna är styrkan i Tysk-Svenska Handelskammaren