En mugg och en dator som visar en pågående videokonferens

Det nya normala? Digitaliseringen av arbetslivet i Tyskland

2020-09-02

Under coronapandemin har arbete hemifrån kommit att bli en vanlig lösning i många länder. I Tyskland har distansarbetet blåst nytt liv i digitaliseringsdebatten och inneburit någonting av en rivstart för en ny digital arbetsvärld. Även om hemmakontoret möttes med skepsis före krisen anses den nu som någonting som hör till ”det nya normala” och som varaktigt kommer att förändra kontorslivet, möteskulturen och affärsresandet.

När krisen utbröt ansågs arbete hemifrån vara en temporär lösning. Man förväntade sig att kunna återvända till ett normaltillstånd efter påsk eller pingst men så blev det inte. Istället tvingades företagen att ställa om vilket ledde till en helt ny situation i den tyska affärsvärlden – eller till ett digitaliseringsexperiment som forskare kallar det. I en gemensam studie analyserade tyska Fraunhofer och Deutsche Gesellschaft für Personalführung effekterna, möjligheterna och upplevelserna av digitala arbetsformer under pandemin i Tyskland. Över 500 företag deltog i undersökningen och studiens mål var att dokumentera lärdomarna från den experimentella tiden.

Nästan 70 procent av de företag som svarade uppgav att deras anställda jobbar hemifrån under coronakrisen. Före krisen var andelen anställda som arbetade hemma betydligt lägre. Enligt studien har nästan hälften (42 procent) av företagen redan beslutat att utöka möjligheterna för distansarbete även i framtiden. En lika stor andel är fortfarande obeslutsam, men ytterst få företag vill gå tillbaka till färre hemmakontor.

Lärdomen som majoriteten av företagen anger är att distansarbetet inte innebär nackdelar för verksamheten och att man inte kan neka en medarbetares önskan att jobba hemifrån framöver. Viktigast är insikten att samhörighet och en stark företagskultur hjälper att hålla ut i krisen.

Dessutom uppgav företagen hur samarbetet förändrades: 93 procent rapporterade att det är tack vare corona som de använder digitala kommunikationslösningar som Microsoft Teams, Skype eller Zoom. Med hjälp av dessa digitala lösningar upptäckte många möjligheten att ha medarbetarsamtal, utbildningar, workshops samt jobbintervjuer på distans.

Digital kommunikation fungerar över förväntan

Liknande tongångar hörs också från Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar i samband med serien #hejanäringslivet. Några av medlemsföretagen med verksamhet i Tyskland ger en positiv lägesrapport och berättar att den omställningen går över förväntan. Det går utmärkt att kommunicera digitalt med team från olika länder i Europa, rapporterar till exempel Schaeffler och Academedia. Även om man till en början tvekade rekryterar bemanningsföretaget Academic Work nu helt digitalt. Miele berättar att det är tack vare krisen som den positiva inställningen till digital service ökat ännu mer.

Dessutom vill Academedia dra slutsatser om hur de reser och vilka resor som är viktiga. Detta resonemang blir allt vanligare i Tyskland: 57 procent av de tyska företagen anser att det är möjligt att permanent begränsa affärsresandet till följd av coronakrisen, visar en enkät av Ifo. 80 procent av de tyska IT-tjänsteleverantörerna och managementkonsulterna som hittills rest mycket i tjänsten vill resa betydligt mindre framöver.

Mindre stress och effektivare arbete

Hur upplever tyskarna distansarbetet? Hemmakontoret under coronakrisens första månader var en sorts extremsituation, framförallt för många föräldrar eftersom skolorna var stängda och man behövde jobba och samtidigt passa barnen.

Men i en rapport av forskningsinstituten IGES och Forsa på uppdrag av sjukförsäkringskassan DAK uppgav 76,9 procent av de svarande att de gärna helt eller delvis vill fortsätta arbeta hemifrån efter pandemin. Distansarbetet har lett till en positiv utveckling på många olika områden som till exempel mer tid för familjen, mindre stress och effektivare arbete. Däremot nämns några risker och problem i det nya normala som exempelvis att det inte är lätt att hålla balansen mellan jobb och fritid.

Vad som redan står klart är att den nuvarande situationen har förändrat arbetslivet i grunden. Många globala företag som till exempel Siemens har redan rapporterat att deras anställda får fortsätta jobba hemifrån. Hemmakontoret som ny arbetsmetod etablerar sig och skyndar på utvecklingen av ett mer digitaliserat arbetsliv.