Foto: Academedia

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren

#hejanäringslivet – Academedia: ”Vi försöker hjälpa alla familjer"

2020-06-09

Svenska Academedia är norra Europas största utbildningssamordnare och sätter sin prägel också på Tyskland. Sedan 2019 gäller ”das Gute-Kita-Gesetz” som bland annat syftar till att långsiktigt stärka kvaliteten på utbildningen i tidig ålder. På så vis är Academedia med på en resa som innebär en stor samhällsförändring för hela landet. Coronakrisen och de resulterande inskränkningarna innebär dock en stor utmaning. Vi fick en lägesrapport från Lars Falke, landschef för Academedias verksamhet i Tyskland.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för er tyska verksamhet i dessa tider?

Lars Falke: Det går bra, men har varit tufft under coronapandemin eftersom Tyskland har varit stängt under krisens första faser. Relativt hårda inskränkningar har begränsat vår verksamhet i synnerhet i Bayern och Baden-Württemberg. Endast ett fåtal personer sysselsatta inom samhällskritiska yrken har fått nyttja förskolor för sina barn, vilket gjorde att andelen barn som vistades på våra förskolor sjönk drastiskt i mars.

Nu har Tyskland börjat öppna upp och man går nu in i en ny fas ”restricted regular care”. Därmed får fler yrken använda förskolorna och då prioriteras 5-6-åringar. Vi tror att ungefär hälften av alla våra barn kommer att kunna vara på våra förskolor i juni och i juli uppemot 80 procent, men med viss fördröjning på 2-3 veckor i Bayern och Baden-Württemberg. Efter semestern i augusti beräknas Tyskland förhoppningsvis ha återgått till det ”nya” normala med nästintill full beläggning på våra förskolor, men i en fas med hög försiktighet.

Hur anpassar ni verksamheten för att hålla ut i krisen?

Eftersom vi haft våra förskolor öppna för familjer med samhällskritiska yrken, har vi ändå varit tvungna att hålla igång verksamheten och till en början med full bemanning. Våra intäkter har gått ned, men vi klarar att hålla ut under en rimlig tid. Vi införde inte ”Kurzarbeit” under första fasen eftersom vi ville skona våra anställda från en lönesänkning, men under den andra fasen efter påsk har vi gjort det för en mindre del av vår verksamhet i södra Tyskland. Nu under tredje fasen då familjerna så sakteliga återgår till förskolorna, ökar behovet av all personal. Vi har hela tiden haft en fin dialog med alla familjer och försöker hjälpa dem så mycket vi bara kan och får.

Något budskap eller lärdom som du vill dela med dig av till nätverket?

Academedia driver förskolor i Tyskland under fyra varumärken och vi har en organisation med åtta regioner, vilka alla styrs från München och Berlin. Då vi som svenskar överhuvudtaget inte har kunnat resa till möten med våra tyska kollegor och de själva har begränsats inom Tyskland, har vi övergått till enbart videomöten. Det har varit en kritisk och tuff period och vi har haft möten varannan dag i Academedias tyska företagsledning via MS/Teams.

"Det har gått över förväntan och vi skulle till och med kunna säga att relationen oss emellan utvecklats trots kris och digitala möten."

Det har gått över förväntan och vi skulle till och med kunna säga att relationen oss emellan utvecklats trots kris och digitala möten. I det ”nya” normala läge som vi alla hoppas på efter sommaren, lär vi nog dra en del nya slutsatser om hur vi reser och vilka resor som är nödvändiga.

 

Om Academedia:
Drygt 80 000 elever och föräldrar har valt Academedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 100 000 vuxna går på någon av företagets vuxenutbildningar varje år. Academedia finns över hela Sverige och har även förskolor i Norge och Tyskland. Företaget arbetar alltså inom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Totalt finns över 655 enheter med cirka 16 900 medarbetare.

I Tyskland har företaget runt 50 förskolor i Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern och Baden-Württemberg, där drygt 900 anställda tar emot närmare 3500 barn. Den ambitiösa tillväxtplanen ökar med ungefär 12-15 nya förskolor per år. Varumärkena i Tyskland är Stepke i norr och Joki, Kita Luna samt Espira i söder.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.