Hubert Fromlet

Hubert Fromlets reflektioner inför 2019

2018-12-13
Det gångna året har präglats av en rad konkretiserade, redan kända eller ...

Tysk konjunktur mer dämpad – BNP-nedrevideringar kommer

2018-11-27
För några veckor sedan framstod det fortfarande som osäkert om den tyska ...

Tysk konjunktursvacka under tredje kvartalet – begynnande trend eller temporärt inslag?

2018-11-16
Tysklands BNP-tillväxt under det tredje kvartalet blev en lätt besvikelse (-0,2 procent ...

Tyskland efter Merkel – risk för förhastade slutsatser

2018-11-01
Måndagen den 29 oktober tillkännagav förbundskanslern och CDU-ordföranden Angela Merkel att hon ...

Italienrisken har stigit för Tyskland, Sverige och hela EU

2018-10-29
Den 7 juni i år skrev jag på denna sida att utvecklingen ...

Konjunkturen i Tyskland: Stämning och risker går isär

2018-10-16
Den aktuella konjunkturutvecklingen i Tyskland är både lätt- och svårtolkad. Generellt sett ...

Hur mycket påverkar handelskriget mellan Kina och USA svenska och tyska företag?

2018-09-20
Handelskriget mellan USA och Kina – om man vill kalla det så ...

Är Tysklands stora överskott i bytesbalansen skadliga?

2018-09-14
Tyskland är ett typiskt makroekonomiskt överskottsland, sedan lång tid tillbaka i utrikeshandeln/bytesbalansen ...

Tysk ekonomi i lugnare farvatten?

2018-08-15
Tysk statistisk och det allmänna stämningsläget gav något blandade signaler under de ...

Ingen anledning till jubel i handelskonflikten mellan EU och USA

2018-07-26
Den 24 juli 2018 skrev USA:s president Donald Trump på Twitter att ...
Prenumerera på Hubert Fromlet