Hubert Fromlet

Tysk BNP under 2018: tillväxtimpulser endast från den inhemska efterfrågan

2019-02-22
Nyligen publicerades den tyska BNP-utvecklingen under helåret 2018 (+1,4 procent, kalenderkorrigerat +1,5 ...

Valutaprognoser slår ofta fel – kommentarer till den pågående kronsvackan

2019-02-13
Den svenska kronan har sedan början av 2019 försvagats med cirka 2,5 ...

Lastbilstransporter – ett nytt konjunkturindex för Tyskland

2019-02-05
Tysklands statistiska centralbyrå har utvecklat en ny konjunkturindikator med nära och snabb ...

Dämpad tysk tillväxt under 2018

2019-01-15
Den tyska statistiska centralbyrån ( Statistisches Bundesamt eller också kallad Destatis ) ...

Hubert Fromlets reflektioner inför 2019

2018-12-13
Det gångna året har präglats av en rad konkretiserade, redan kända eller ...

Tysk konjunktur mer dämpad – BNP-nedrevideringar kommer

2018-11-27
För några veckor sedan framstod det fortfarande som osäkert om den tyska ...

Tysk konjunktursvacka under tredje kvartalet – begynnande trend eller temporärt inslag?

2018-11-16
Tysklands BNP-tillväxt under det tredje kvartalet blev en lätt besvikelse (-0,2 procent ...

Tyskland efter Merkel – risk för förhastade slutsatser

2018-11-01
Måndagen den 29 oktober tillkännagav förbundskanslern och CDU-ordföranden Angela Merkel att hon ...

Italienrisken har stigit för Tyskland, Sverige och hela EU

2018-10-29
Den 7 juni i år skrev jag på denna sida att utvecklingen ...

Konjunkturen i Tyskland: Stämning och risker går isär

2018-10-16
Den aktuella konjunkturutvecklingen i Tyskland är både lätt- och svårtolkad. Generellt sett ...
Prenumerera på Hubert Fromlet