Hubert Fromlet

Tysklands koppling till Kina

2022-05-19
Kina är numera världens största ekonomi och betyder således mycket även för ...

Inflationen bekymrar tyskarna

2022-05-05
Enligt preliminära uppskattningar från den centrala statistikmyndigheten Destatis uppgick den tyska inflationen ...

Tider av osäkra tyska prognoser

2022-04-07
I nuläget är det i princip omöjligt att leverera relativt välgrundade prognoser ...

Tyskland räknar med svagare tillväxt

2022-03-24
Med dagens svårbedömda utveckling går det inte att göra träffsäkra prognoser för ...

Internationella kvinnodagen 2022: fokus på kvinnor bra för ekonomin

2022-03-07
Även om kvinnans situation på arbetsmarknaden förbättrats under de senaste årtiondena i ...

Stabil andel för svenska företag på tyska importmarknaden även 2021

2022-02-22
Tysk-Svenska Handelskammarens seniorrådgivare Hubert Fromlet har analyserat den senaste tyska handelsstatistiken och ...

Utmaningar och ljusglimtar i Tyskland

2022-02-16
Tysk politik har för närvarande en hel del svårlösta problem och framtidsfrågor ...

Ledtrådar om den tyska ekonomins utveckling

2022-02-02
Framför allt den privata konsumtionen utvecklades svagt i slutet av 2021 trots ...

Kommande tysk avtalsrörelse med reallöner i fokus

2022-01-18
Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen av den tyska ekonomin under det ...

Trög konjunktur i Tyskland

2022-01-14
Tyskland nådde en 2,7-procentig BNP-uppgång 2021, vilket visserligen är en tydlig förbättring ...
Prenumerera på Hubert Fromlet