Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-03-13

Senast uppdaterad: 2021-06-10

Med anledning av coronapandemin har vi nedan sammanställt viktig information om vad som gäller i Tyskland och vilken typ av statligt stöd företag kan få del av. Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor. Vid frågor tveka inte att kontakta vårt coronakristeam: corona@handelskammer.se.

Vänligen observera att våra tjänster enbart riktar sig till företag och arbetsgivare. Frågor från privatpersoner kan tyvärr inte besvaras. Vänligen kontakta i dessa ärenden Svenska Ambassaden i Berlin.

Generella regler

Den 23 mars 2020 infördes omfattande åtgärder som syftade till att stoppa den okontrollerade ökningen av antalet smittade med covid-19 i Tyskland. Restriktionerna anpassas löpande beroende på smittspridningen. Stora delar av samhället har öppnats upp på kommunal nivå (exempelvis uteserveringar, hotellövernattningar, skolor). Vid en incidens på över 100 fall per 100.000 invånare under en sjudagarsperiod gäller dock fortfarande lagen Infektionsschutzgesetz. För närvarande gäller följande restriktioner, med stora regionala skillnader

 • Regler för hygien och avstånd på minst 1,5 meter till varandra. Privata sammankomster endast tillåtet med det egna hushållet plus ytterligare ett hushåll, dock max 5 personer. Par betraktas som ett hushåll. Barn under 14 år är undantagna från regeln. (Vid incidens över 100 får man enbart träffa en person från ett annat hushåll.)
 • Krav på att bära munskydd på offentliga platser, arbetsplatser, i affärer och i kollektivtrafiken. Gällande vistelse i affärer och i kollektivtrafiken måste munskydden vara kvalitetssäkrade (operationsmunskydd, FFP2 eller KN95). Kravet gäller även utanför affärer och på parkeringsplatser. Den som bryter mot förordningen kan komma att krävas på ett bötesbelopp.
 • Undervisningen på universitet och högskolor sker fortsatt på distans. 
 • Arbetsgivare måste i största möjliga utsträckning erbjuda sina anställda möjligheter till att arbeta hemifrån. Kantiner ska hållas stängda där det är möjligt. Gällande anställda som inte kan arbeta hemifrån rekommenderas företag att genomföra coronatest minst en gång i veckan. 
 • Vissa restriktioner har hävts för personer som har vaccinerats eller tillfrisknat. 

En översikt av vad som gäller i respektive förbundsland hittar du även här (på tyska). Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

Resor och rörlighet

 • En inresa till Tyskland är i princip möjlig. I samband med inresa till Tyskland krävs en digital registrering med dina personuppgifter, så att den lokala hälsovårdsmyndigheten har möjlighet att kontakta dig. Vissa affärsresenärer är undantagna från kravet.
 • Sverige kategoriseras som ett högincidensområde. Information om vad detta konkret innebär finns här. Informationen uppdateras löpande och ändringar kan ske med kort varsel.
 • Ett coronatest måste genomföras vid inresa från ett riskområde (definieras som "virusvariantområde", "högincidensområde", "vanligt riskområde") eller högst 48 timmar före inresa. Generellt gäller krav på karantän i 10 dagar efter inresan samt registreringskrav hos lokala hälsomyndigheterna. Karantänen kan förkortas till minst 5 dagar om personen har ett negativt provsvar som får genomföras tidigast 5 dagar efter inresan. Karantänen gäller då tills det negativa testresultatet föreligger. Vid inresa från ett "vanligt riskområde" måste testade, vaccinerade eller friskförklarade resenärer inte bege sig i karantän. Undantagna är personer som bevisligen är friskförklarade från covid-19 eller vaccinerade, men reser in från ett område med hög spridning av muterade virusvarianter (virusvariantområde) eller från ett högincidensområde. I första fallet måste personen kunna uppvisa ett negativt coronatest, i det sistnämnda kan karantänen hävas vid uppvisande av ett negativt fem dagar efter inresa, så till vida att personen inte också vistats i ett område med muterade virusvarianter. 
 • Tyska utrikesdepartementets reseavrådan kvarstår för närvarande för länder eller regioner där det finns en särskilt stor smittspridning. Vilka regioner som klassificeras som ett risk- eller högriskområde aktualiseras löpande av Robert-Koch-Institutet

Statligt stöd för företag

Den 28 oktober 2020 presenterades nya rekommendationer och anpassade stödåtgärder till företag:

 • Företag som i hög utsträckning påverkas av de nya restriktionerna kan kompenseras för försäljningsbortfallet. För detta ändamål ställs upp till tio miljarder euro till förfogande. Små företag kan få tillbaka upp till 75 procent av försäljningsbortfallet, större företag upp till 70 procent. Jämförelsen görs med försäljningen i samma månad förra året, dvs. november 2019. I december 2020 utökades stödet ytterligare med det så kallade "Überbrückungshilfe III", som ursprungligen gällde fram till 30 juni 2021, där värdeförluster för företag och egenföretagare kompenseras. Mer information, ansökningsformulär etc. finner du här (på tyska). I juni beslutade regeringen att förlänga stödet till och med 30 september 2021 under namnet "Überbrückungshilfe III Plus", mer information här (på tyska).
 • I början av februari 2021 beslutade regeringen om ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Den temporärt reducerade momssatsen för restauranger och kaféer (7 procent) förlängs till slutet av 2022. Företagen som ansöker om bidrag behöver inte längre lämna in en förlustredovisning, detta gäller även retroaktivt. 
 • I likhet med 2020 betalas ett särskilt barnbidrag ut till alla familjer, den här gången på 150 euro. Samma summa betalas ut till vuxna personer med försörjningsstöd, samtidigt som möjligheten att ansöka om försörjningsstöd förenklas för personer med låga inkomster. 
 • Mindre företag ges möjlighet att ansöka om krediter hos KfW till och med 30 juni 2021.

Regeringen har tidigare lagt fram ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att lindra effekterna av coronaviruset och ge stöd till arbetstagare och företag. Detta innebär bland annat:

 • Ett obegränsat kreditprogram via den statliga banken KfW. Stödet kan även sökas av svenska dotterbolag verksamma i Tyskland. Information på engelska finns här.
 • Villkoren för korttidsarbete har förenklats, information på tyska här.
 • Stöd för stora företag med en ekonomisk stabiliseringsfond, information på tyska här.
 • Möjlighet till räntefritt anstånd med inbetalning av inkomstskatt och bolagsskatt för drabbade skattepliktiga företag och upphävande av verkställighetsåtgärder (som exempelvis utmätning) fram till och med den 31 december 2020. Ett anstånd av löneskatten är däremot inte möjligt. Våra medlemsföretag kan få hjälp av vår partner i Tyskland med dessa ärenden, vänligen kontakta vår medlemsavdelning.

Läs mer om regeringens åtgärder på engelska.

Tyska hälsomyndigheter informerar

Daglig aktuell information om coronaviruset publicerar det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet. Du hittar även information hos ansvarigt institut Robert Koch-Institut, Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Om du känner av symptom och är i Tyskland ska du kontakta sjukvården eller ringa 116 117 och stanna hemma.

Tysk-Svenska Handelskammaren informerar

Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor och nås via mejl eller telefon.

Som medlem är du förstås alltid välkommen att kontakta vår medlemsavdelning för mer information.

Tysk-Svenska Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet ger löpande uppdateringar om hur den tyska ekonomin utvecklas.

Vi vill även tipsa om

För svenskar som bor i Tyskland hänvisar vi till Sveriges ambassads hemsida.

Om dina utländska affärskontakter har frågor om hur de ska förhålla sig till situationen i Sverige kan vi även tipsa om The Local och Radio Sweden som rapporterar nyheter från Sverige på engelska.

Här kan du läsa mer om vad som gäller i Sverige (på tyska).

Kontakt

Vårt coronateam