Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-03-13

Senast uppdaterad: 2022-02-16

Med anledning av coronapandemin har vi nedan sammanställt viktig information om vad som gäller i Tyskland och vilken typ av statligt stöd företag kan få del av.

Generella regler

Den 23 mars 2020 infördes omfattande åtgärder som syftade till att stoppa den okontrollerade ökningen av antalet smittade med covid-19 i Tyskland. Sedan dess har restriktionerna anpassats löpande beroende på smittspridningen.

Den 16 februari 2022 beslutade regeringen att i tre steg häva merparten av återstående restriktioner:

 • Med omedelbar verkan: privata sammankomster utan maxtak gällande antaget deltagare är tillåtna för vaccinerade och tillfrisknade personer. Personer som inte är vaccinerade eller tillfrisknade får privat träffa högst två personer från ett annat hushåll. Barn under 14 år är undantagna regeln. Ansiktsmask ska fortfarande bäras i affärer och i kollektivtrafiken.
 • Från den 4 mars: För restaurangbesök och hotellövernattningar gäller den så kallade 3g-regeln (vaccinerad, tillfrisknad eller testad: Geimpft, Genesen, Getestet). För nattklubbar gäller 2g plus-regeln, alltså dagsaktuellt test eller uppvisande av en tredje vaccinering. Samma gäller för större evenemang, med följande tillägg: Inomhus tillåts maximal 60 procent av kapaciteten och högst 6000 åskådare, utomhus 75 procent och maximalt 25000 åskådare.
 • Från den 20 mars: Tillträdesbegränsningar upphör. Kravet på ansiktsmask inomhus och i kollektivtrafiken kvarstår. Kravet på arbetsgivare att erbjuda arbete hemifrån upphör. 

Detaljerad information om stegen här (på tyska)

En översikt av vad som gäller i respektive förbundsland hittar du här (på tyska).

Resor och rörlighet

 • Från och med söndagen den 9 januari 2022 klassificerar det tyska Robert Koch-Institutet Sverige som högriskområde (Hochrisikogebiet), vilket innebär krav på digital anmälan via länken www.einreiseanmeldung.de. Vid inresa ska negativt test eller bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande kunna visas upp. Detta gäller samtliga personer från 6 års ålder.
 • Anmälan skall ske före inresan i Tyskland. Här hittar du information (på tyska och engelska) om hur olika riskområden kategoriseras av de tyska myndigheterna och vad detta innebär för dig som resande.
 • Från och med 1 augusti 2021 gäller att alla resande måste kunna uppvisa ett negativt test, alt. bevis på vaccinering eller tillfrisknande, oavsett med vilket färdmedel man reser in i Tyskland. Undantag gäller för transportpersonal.
 • Tyska utrikesdepartementets reseavrådan kvarstår för närvarande för länder eller regioner där det finns en särskilt stor smittspridning. Vilka regioner som klassificeras som ett risk- eller högriskområde aktualiseras löpande av Robert-Koch-Institutet.

Statligt stöd för företag

Den 28 oktober 2020 presenterades nya rekommendationer och anpassade stödåtgärder till företag:

 • Företag som i hög utsträckning påverkas av de nya restriktionerna kan kompenseras för försäljningsbortfallet. För detta ändamål ställs upp till tio miljarder euro till förfogande. Små företag kan få tillbaka upp till 75 procent av försäljningsbortfallet, större företag upp till 70 procent. Jämförelsen görs med försäljningen i samma månad förra året, dvs. november 2019. I december 2020 utökades stödet ytterligare med det så kallade "Überbrückungshilfe III", som ursprungligen gällde fram till 30 juni 2021, där värdeförluster för företag och egenföretagare kompenseras. Mer information, ansökningsformulär etc. finner du här (på tyska). I juni beslutade regeringen att förlänga stödet till och med 30 september 2021 under namnet "Überbrückungshilfe III Plus", mer information här (på tyska).
 • I början av februari 2021 beslutade regeringen om ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Den temporärt reducerade momssatsen för restauranger och kaféer (7 procent) förlängs till slutet av 2022. Företagen som ansöker om bidrag behöver inte längre lämna in en förlustredovisning, detta gäller även retroaktivt.

Regeringen har tidigare lagt fram ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att lindra effekterna av coronaviruset och ge stöd till arbetstagare och företag. Detta innebär bland annat:

 • Ett obegränsat kreditprogram via den statliga banken KfW. Stödet kan även sökas av svenska dotterbolag verksamma i Tyskland. Information på engelska finns här.
 • Villkoren för korttidsarbete har förenklats, information på tyska här.
 • Stöd för stora företag med en ekonomisk stabiliseringsfond, information på tyska här.
 • Möjlighet till räntefritt anstånd med inbetalning av inkomstskatt och bolagsskatt för drabbade skattepliktiga företag och upphävande av verkställighetsåtgärder (som exempelvis utmätning) fram till och med den 31 december 2020. Ett anstånd av löneskatten är däremot inte möjligt. Våra medlemsföretag kan få hjälp av vår partner i Tyskland med dessa ärenden, vänligen kontakta vår medlemsavdelning.

Läs mer om regeringens åtgärder på engelska.

Tyska hälsomyndigheter informerar

Daglig aktuell information om coronaviruset publicerar det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet. Du hittar även information hos ansvarigt institut Robert Koch-Institut, Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Om du känner av symptom och är i Tyskland ska du kontakta sjukvården eller ringa 116 117 och stanna hemma.

Tysk-Svenska Handelskammaren informerar

Våra avdelningar har specifik kompetens inom olika områden. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta vår medlemsavdelning för mer information.

Tysk-Svenska Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet ger löpande uppdateringar om hur den tyska ekonomin utvecklas.

Vi vill även tipsa om

För svenskar som bor i Tyskland hänvisar vi till Sveriges ambassads hemsida.

Om dina utländska affärskontakter har frågor om hur de ska förhålla sig till situationen i Sverige kan vi även tipsa om The Local och Radio Sweden som rapporterar nyheter från Sverige på engelska.