Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-03-13

Senast uppdaterad: 2021-10-11

Med anledning av coronapandemin har vi nedan sammanställt viktig information om vad som gäller i Tyskland och vilken typ av statligt stöd företag kan få del av.

Generella regler

Den 23 mars 2020 infördes omfattande åtgärder som syftade till att stoppa den okontrollerade ökningen av antalet smittade med covid-19 i Tyskland. Restriktionerna anpassas löpande beroende på smittspridningen. Stora delar av samhället har öppnats upp på kommunal nivå (exempelvis uteserveringar, hotellövernattningar, skolor). Vid en incidens på över 100 fall per 100.000 invånare under en sjudagarsperiod gäller dock fortfarande lagen Infektionsschutzgesetz. För närvarande gäller följande restriktioner, med stora regionala skillnader. En översikt av vad som gäller i respektive förbundsland hittar du här (på tyska).

 • Regler för hygien och avstånd på minst 1,5 meter till varandra. Antalet tillåtna deltagare vid privata sammankomster bestäms av respektive förbundsland utifrån det aktuella smittoläget.
 • Krav på att bära munskydd på offentliga platser, arbetsplatser, i affärer och i kollektivtrafiken. Gällande vistelse i affärer och i kollektivtrafiken måste munskydden vara kvalitetssäkrade (operationsmunskydd, FFP2 eller KN95). Den som bryter mot förordningen kan komma att krävas på ett bötesbelopp.
 • Den 23 augusti 2021 trädde den så kallade 3G-regeln i kraft, vilken innebär krav på intyg om vaccinering, tillfrisknande eller aktuellt negativt test för att kunna besöka biografer, restauranger och andra inrättningar. I vissa förbundsländer finns även 2G-regeln, vilken innebär att bara intyg om vaccinering eller tillfrisknande godkänns.

Resor och rörlighet

 • Sverige klassificeras inte längre som riskområde. Bedömningen kan dock omvärderas med kort varsel. Här hittar du information (på tyska och engelska) om hur olika riskområden kategoriseras av de tyska myndigheterna och vad detta innebär för dig som resande.
 • Från och med 1 augusti 2021 gäller att alla resande måste kunna uppvisa ett negativt test, alt. bevis på vaccinering eller tillfrisknande, oavsett med vilket färdmedel man reser in i Tyskland. Undantag gäller för transportpersonal.
 • Tyska utrikesdepartementets reseavrådan kvarstår för närvarande för länder eller regioner där det finns en särskilt stor smittspridning. Vilka regioner som klassificeras som ett risk- eller högriskområde aktualiseras löpande av Robert-Koch-Institutet.

Statligt stöd för företag

Den 28 oktober 2020 presenterades nya rekommendationer och anpassade stödåtgärder till företag:

 • Företag som i hög utsträckning påverkas av de nya restriktionerna kan kompenseras för försäljningsbortfallet. För detta ändamål ställs upp till tio miljarder euro till förfogande. Små företag kan få tillbaka upp till 75 procent av försäljningsbortfallet, större företag upp till 70 procent. Jämförelsen görs med försäljningen i samma månad förra året, dvs. november 2019. I december 2020 utökades stödet ytterligare med det så kallade "Überbrückungshilfe III", som ursprungligen gällde fram till 30 juni 2021, där värdeförluster för företag och egenföretagare kompenseras. Mer information, ansökningsformulär etc. finner du här (på tyska). I juni beslutade regeringen att förlänga stödet till och med 30 september 2021 under namnet "Überbrückungshilfe III Plus", mer information här (på tyska).
 • I början av februari 2021 beslutade regeringen om ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Den temporärt reducerade momssatsen för restauranger och kaféer (7 procent) förlängs till slutet av 2022. Företagen som ansöker om bidrag behöver inte längre lämna in en förlustredovisning, detta gäller även retroaktivt.
 • I likhet med 2020 betalas ett särskilt barnbidrag ut till alla familjer, den här gången på 150 euro. Samma summa betalas ut till vuxna personer med försörjningsstöd, samtidigt som möjligheten att ansöka om försörjningsstöd förenklas för personer med låga inkomster.
 • Mindre företag ges möjlighet att ansöka om krediter hos KfW till och med 30 juni 2021.

Regeringen har tidigare lagt fram ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att lindra effekterna av coronaviruset och ge stöd till arbetstagare och företag. Detta innebär bland annat:

 • Ett obegränsat kreditprogram via den statliga banken KfW. Stödet kan även sökas av svenska dotterbolag verksamma i Tyskland. Information på engelska finns här.
 • Villkoren för korttidsarbete har förenklats, information på tyska här.
 • Stöd för stora företag med en ekonomisk stabiliseringsfond, information på tyska här.
 • Möjlighet till räntefritt anstånd med inbetalning av inkomstskatt och bolagsskatt för drabbade skattepliktiga företag och upphävande av verkställighetsåtgärder (som exempelvis utmätning) fram till och med den 31 december 2020. Ett anstånd av löneskatten är däremot inte möjligt. Våra medlemsföretag kan få hjälp av vår partner i Tyskland med dessa ärenden, vänligen kontakta vår medlemsavdelning.

Läs mer om regeringens åtgärder på engelska.

Tyska hälsomyndigheter informerar

Daglig aktuell information om coronaviruset publicerar det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet. Du hittar även information hos ansvarigt institut Robert Koch-Institut, Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Om du känner av symptom och är i Tyskland ska du kontakta sjukvården eller ringa 116 117 och stanna hemma.

Tysk-Svenska Handelskammaren informerar

Våra avdelningar har specifik kompetens inom olika områden. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta vår medlemsavdelning för mer information.

Tysk-Svenska Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet ger löpande uppdateringar om hur den tyska ekonomin utvecklas.

Vi vill även tipsa om

För svenskar som bor i Tyskland hänvisar vi till Sveriges ambassads hemsida.

Om dina utländska affärskontakter har frågor om hur de ska förhålla sig till situationen i Sverige kan vi även tipsa om The Local och Radio Sweden som rapporterar nyheter från Sverige på engelska.