Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-03-13

Senast uppdaterad: 2021-01-21

Med anledning av coronapandemin har vi nedan sammanställt viktig information om vad som gäller i Tyskland och vilken typ av statligt stöd företag kan få del av. Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor. Vid frågor tveka inte att kontakta vårt coronakristeam: corona@handelskammer.se.

Här kan du läsa mer om vad som gäller i Sverige (på tyska).

Generella regler

Den 23 mars 2020 infördes omfattande åtgärder som syftade till att stoppa den okontrollerade ökningen av antalet smittade med covid-19 i Tyskland. Restriktionerna anpassas löpande beroende på smittspridningen. Till och med 14 februari 2021 gäller följande restriktioner för hela Tyskland. 

 • Regler för hygien och avstånd på minst 1,5 meter till varandra. Det är endast tillåtet att träffa en person från ett annat hushåll. 
 • Krav på att bära munskydd på offentliga platser, arbetsplatser, i affärer och i kollektivtrafiken. Gällande sistnämna måste munskydden vara kvalitetssäkrade. Kravet gäller även utanför affärer och på parkeringsplatser. Den som bryter mot förordningen kan komma att krävas på ett bötesbelopp. 
 • Förskolor och skolor håller i princip stängt. 
 • Affärer är generellt stängda. Undantagna är verksamheter som täcker det dagliga behovet (så som livsmedelsbutiker, apotek, post, banker etc.)
 • Alla inrättningar inom kroppsvård håller stängt (frisörer, skönhetssalonger etc.)
 • Medicinskt nödvändiga behandlingar som exempelvis sjukgymnastik är fortsatt möjliga.
 • Arbetsgivare måste till och med 15 mars 2021 i största möjliga utsträckning erbjuda sina anställda möjligheter till att arbeta hemifrån. Kantiner ska hållas stängda där det är möjligt.
 • Förbud mot att dricka alkohol i offentliga miljöer. 
 • Gudstjänster är endast tillåtna om ett avstånd på 1,5 meter kan säkerställas. Krav på att bära ansiktsskydd hela tiden. Kyrkosång är inte tillåten.
 • Generellt är besök på ålderdomshem tillåtna. I regioner med stor smittspridning ska besökare kunna uppvisa ett aktuellt negativt coronatest.
 • Hot-Spots (över 200 smittofall per 100000 invånare inom sju dagar): I områden med särskilt stor smittspridning får man inte röra sig längre bort än 15 kilometer från sin egen kommun. Dessutom kan lokala strängare regler införas, exempelvis kan utegångsförbud bli aktuellt. 
 • Regeringen vädjar till allmänheten att undvika alla icke absolut nödvändiga resor. 

En översikt av vad som gäller i respektive förbundsland hittar du även här (på tyska). Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

Resor och rörlighet

 • I mitten av november förklarades hela Sverige till ett riskområde. Information om vad detta konkret innebär finns här. Informationen uppdateras löpande och ändringar kan ske med kort varsel.
 • En inresa till Tyskland är i princip möjlig. Dock ska alla typer av resor undvikas i högsta möjliga mån. Tyska utrikesdepartementets reseavrådan kvarstår för närvarande för länder eller regioner där det finns en särskilt stor smittspridning. Vilka regioner som klassificeras som ett risk- eller högriskområde aktualiseras löpande av Robert-Koch-Institutet
 • Sedan 14 januari 2021 måste ett coronatest genomföras vid inresa från ett riskområde eller högst 48 timmar före inresa. Generellt krav på karantän i 10 dagar efter inresan samt registreringskrav hos lokala hälsomyndigheterna. Karantänen kan förkortas till minst 5 dagar om personen har ett negativt provsvar som får genomföras tidigast 5 dagar efter inresan. Karantänen gäller då tills det negativa testresultatet föreligger. 
 • I samband med inresa till Tyskland krävs en digital registrering med dina personuppgifter, så att den lokala hälsovårdsmyndigheten har möjlighet att kontakta dig. Vissa affärsresenärer är undantagna från kravet.
 • Den generella reseavrådan till mer än 160 icke EU-länder hävdes 1 oktober 2020. Numera gäller landsspecifik information.

Statligt stöd för företag

Den 28 oktober 2020 presenterades nya rekommendationer och anpassade stödåtgärder till företag:

 • Företag som i hög utsträckning påverkas av de nya restriktionerna kan kompenseras för försäljningsbortfallet. För detta ändamål ställs upp till tio miljarder euro till förfogande. Små företag kan få tillbaka upp till 75 procent av försäljningsbortfallet, större företag upp till 70 procent. Jämförelsen görs med försäljningen i samma månad förra året, dvs. november 2019. I december 2020 utökades stödet ytterligare med det så kallade Überbrückungshilfe III, som gäller fram till 30 juni 2021, där värdeförluster kompenseras. 
 • Mindre företag ges möjlighet att ansöka om krediter hos KfW till och med 30 juni 2021.

Regeringen har tidigare lagt fram ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att lindra effekterna av coronaviruset och ge stöd till arbetstagare och företag. Detta innebär bland annat:

 • Ett obegränsat kreditprogram via den statliga banken KfW. Stödet kan även sökas av svenska dotterbolag verksamma i Tyskland. Information på engelska finns här.
 • Villkoren för korttidsarbete har förenklats, information på tyska här.
 • Stöd för stora företag med en ekonomisk stabiliseringsfond, information på tyska här.
 • Tillfällig momssänkning under andra halvåret 2020, standardsatsen sänktes från 19 till 16 procent, den reducerade satsen från 7 till 5 procent, information på tyska här.
 • Möjlighet till räntefritt anstånd med inbetalning av inkomstskatt och bolagsskatt för drabbade skattepliktiga företag och upphävande av verkställighetsåtgärder (som exempelvis utmätning) fram till och med den 31 december 2020. Ett anstånd av löneskatten är däremot inte möjligt. Våra medlemsföretag kan få hjälp av vår partner i Tyskland med dessa ärenden, vänligen kontakta vår medlemsavdelning.

Läs mer om regeringens åtgärder på engelska.

Tyska hälsomyndigheter informerar

Daglig aktuell information om coronaviruset publicerar det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet. Du hittar även information hos ansvarigt institut Robert Koch-Institut, Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Om du känner av symptom och är i Tyskland ska du kontakta sjukvården eller ringa 116 117 och stanna hemma.

Tysk-Svenska Handelskammaren informerar

Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor och nås via mejl eller telefon.

Som medlem är du förstås alltid välkommen att kontakta vår medlemsavdelning för mer information.

Tysk-Svenska Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet ger löpande uppdateringar om hur den tyska ekonomin utvecklas.

Vi vill även tipsa om

Information om ändringar kring mässor och utställningar i Tyskland finns här.

För svenskar som bor i Tyskland hänvisar vi till Sveriges ambassads hemsida.

Om dina utländska affärskontakter har frågor om hur de ska förhålla sig till situationen i Sverige kan vi även tipsa om The Local och Radio Sweden som rapporterar nyheter från Sverige på engelska.

Tack för förståelse och för allas insatser för att förhindra spridning av viruset!

Ditt team på Tysk-Svenska Handelskammaren

Kontakt

Vårt coronateam