Porträttbild av Andrea Fuder, inköpsdirektör och medlem av Volvo Groups Executive Board i ett ljust rum

Andrea Fuder, inköpsdirektör och medlem av Volvo Groups Executive Board.

Foto: Volvo Group

Andrea Fuder: "Sverige och Tyskland har en viktig roll att spela"

2020-06-17

Andrea Fuder, inköpsdirektör och medlem av Volvo Groups Executive Board, har makten över bolagets globala inköp. Dessutom valdes hon på gårdagens årsmöte in i Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse. Här berättar hon varför samarbete nu är viktigare än någonsin.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Vilka anser du är de största utmaningarna för fordonsindustrin just nu?

Andrea Fuder: Vår bransch står inför ett paradigmskifte som triggas av en fortlöpande stigande efterfrågan på smarta och hållbara transportlösningar. Vi i fordonsindustrin har ett stort ansvar här då vi måste respektera människors välbefinnande och begränsningen av jordens resurser. Samtidigt som en transformering av vår bransch är nödvändig måste vi fortsätta att förbättra resultaten också inom den beprövade tekniken. Jag är övertygad om att företag som lyckas hitta en balans mellan transformering och löpande verksamhet, företag som har en öppen attityd, använder sig av extern expertis och nyttjar styrkan i olika typer av samarbeten, kommer att vara de mest framgångsrika företagen. Under våren har fordonsindustrin dessutom akut fått den globala utmaningen som följer av covid-19 att hantera som vi noga följer upp.

Vad behöver underleverantörer till stora tillverkare göra för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen i branschen?

Våra partner i distributionskedjan måste, precis som vi på Volvo Group, mer än någonsin tidigare omfamna en dynamisk och komplex värld. Nyckeln till att hålla täten är att utveckla en tydlig vision för sitt företag – en inspirerande vision som är ledstjärnan i alla affärsbeslut. Därutöver är det avgörande att hålla dig nära din kund, att vara i konstant dialog och öppen för nya sätt att arbeta. I transformeringens tidevarv är det ytterst viktigt att vara öppen för olika typer av samarbeten. Ta din kunskap till kunden för att tidigt kunna fatta gemensamma beslut. Slutligen måste du våga lämna din bekvämlighetszon, tiderna då ”one size fits all” fungerade är historia.

Inom vilka områden skulle Tyskland och Sverige kunna samarbeta ännu mer?

Tyskland och Sverige är två starka aktörer på den globala affärsmarknaden, de är båda viktiga exportländer med ett framträdande strategiskt och visionärt tankesätt med hög innovationskraft. Båda länderna har därtill åtagit sig att göra affärer på ett mer hållbart sätt. Jag är övertygad om att både Sverige och Tyskland har en viktig roll att spela och kommer att göra betydande avtryck i förverkligandet av Europeiska unionens ”gröna giv” med målet att uppnå klimatneutralitet till 2050.