Katrin Kraus presenterade vad som är viktigt att tänka på vid etablering på den tyska fordonsmarknaden.

Foto: Tim Reckmann/Pixelio/TSHK

Ökat samarbete mellan tysk och svensk fordonsindustri

2020-02-06

Ökat fokus på framgångsrik matchmaking inom tysk och svensk fordonsindustri är en nödvändighet. Det var resultatet av diskussionen när en ny rapport kring omställningen av fordonsindustrin presenterades av Tysk-Svenska Handelskammaren och Energimyndigheten på Lindholmen Science Park i Göteborg under onsdagen.

Om en tysk fordonsindustri i förändring handlade seminariet Tysk-Svenska Handelskammaren genomförde i samarbete med Energimyndigheten och Fordonskomponentgruppen (FKG). Från handelskammarens sida presenterade Katrin Kraus, senior projektledare, en aktuell rapport som ger inblick i en bransch i förändringarnas tidevarv: Vilka konsekvenser innebär omställningen till ett mer hållbart samhälle för världens fjärde största tillverkare av personbilar och vilka möjligheter till ett innovativt samarbete öppnar sig härmed för svenska företag?

Presentationen följdes av kommentarer från Göran Stegrin, Energimyndigheten, och Peter Bryntesson, FKG, samt en genomgång av Stefan Büchele från e-mobil BW. Göran Stegrin betonade vikten av en framgångsrik matchmaking, där svenska och tyska målföretag identifieras i syfte att skapa partnerskap där respektive kompetenser utnyttjas till fullo. I sin utblick fokuserade Peter Bryntesson på elektrifiering, en process som redan är i full gång och kommer att gå mycket snabbare än många förväntar sig, mycket beroende på att storföretag redan nu trycker på och kräver innovativa lösningar. Här är det upp till fordonsindustrin att leverera, annars kommer företagen välja egna vägar.

Programmet kompletterades med en rapport från Baden-Württemberg, den tyska fordonsindustrins vagga. Stefan Büchele underströk betydelsen av att följa med i utvecklingen när det kommer till elektrifiering och digitalisering. Bara genom investeringar i ny teknologi kan förbundslandet fortsatt hävda sin ledande ställning inom fordonsindustrin och möta en framtid som väldigt snart är här.

Även om utmaningarna fortfarande är många var alla ense om att nyckelorden heter dialog och samverkan. Alla vinner på samarbete och här kan Tyskland och Sverige föregå med gott exempel.