Volvo Group Trucks inköpsdirektör Andrea Fuder och en svensk och tysk flagga på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök i Göteborg

Andrea Fuder, CPO Volvo Group Trucks, berättade om företagets inköpsstrategi.

Karsten Keller, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelsemedlem och en svensk flagga på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök på Volvo Group Trucks i Göteborg

Karsten Keller, handelskammarens styrelsemedlem och CFO Europe DB Schenker, medverkade på scenen.

Andrea Fuder och Karsten Keller samtalar på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök på Volvo Group Trucks i Göteborg

Andrea Fuder och Karsten Keller samtalade med publiken om ny teknologi och dess utmaningar.

sju lastbilar i Volvos Experience center i Göteborg på ett studiebesök av Tysk-Svenska Handelskammaren i Göteborg

Volvo Group Trucks satsar på ett nära samarbete med sina leverantörer.

Volvo Group Trucks Experience Center på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök på Volvo Trucks Group i Göteborg

Besöket ägde rum på Volvo Trucks Experience Center.

en lastbil med trä på Volvo Group Trucks Experience Center i Göteborg på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök

Här gavs möjlighet att köra lastbilar av olika modeller med last.

En deltagare i en lastbil på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök på Volvo Group Trucks i Göteborg

En dröm blev verklighet: Deltagarna fick köra lastbil!

Glad deltagare med några lastbilar på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök på Volvo Group Trucks i Göteborg

Att få köra lastbil är en upplevelse!

Deltagare i en grupp på en utställning på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök på Volvo Group Trucks i Göteborg

Vilka komponenter består egentligen en lastbil av?

En motor på en utställning på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök på Volvo Group Trucks i Göteborg

En utställning visade komponenterna i en lastbil.

En deltagare och några lastbilar på Tysk-Svenska Handelskammarens studiebesök på Volvo Group Trucks i Göteborg

Det var ett uppskattat besök hos Volvo Group Trucks.

Andrea Fuder, Volvo Group Trucks: ”Ingen framgång utan våra leverantörer”

2019-03-22

I fredags besökte Tysk-Svenska Handelskammaren och medlemmar inom leverantörsledet och transportindustrin Volvo Group Trucks i Göteborg.
– Vi är sammanlänkade i värdekedjan och kan inte lyckas utan varandra, sa Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer och medlem i Volvo Groups koncernledning. 

Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar hade bjudits in för att ta del av koncernens inköpsstrategi. Som chef för en av Europas största inköpsavdelningar betonade Andrea Fuder vikten av partnerskap för att kunna driva de stora förändringarna i transportindustrin: connectivity, elektrisk mobilitet och automatisering.

– Med ny teknik förändras behoven i värdekedjan i snabb takt. För att fortsatt kunna möte dessa behov och kunna växa behöver vi ett nära samarbete med våra leverantörer, sa Andrea Fuder.

Redan idag samlar Volvos lastbilar in en stor mängd data och agerar självständigt på den. Den smarta lastbilen meddelar chauffören om till exempel en viss reparation måste utföras och bokar automatiskt in en tid på närmaste Volvoverkstad.

– Volvo Trucks och Volvo Bussar är även pionjärer inom elfordon och vi vågade tidigt ta steget bort från förbränningsmotorn. Det betalar sig idag – även om konsumenterna fortfarande känner osäkerhet inför elfordon, berättade Andrea Fuder.

Självkörande kommersiella fordon först ut

Den mest betydelsefulla och omdanande teknikförändringen är automation, det vill säga självkörande fordon.

– Det kommer att ta lång tid innan vi ser självkörande fordon på allmänna vägar eller i städerna då städer är mycket komplexa system. Inom inhägnade områden däremot, som till exempel inom hamnar, logistikcentrum eller i gruvor, är läget annorlunda. Inom dessa går det effektivt att styra hur omgivningen ska bete sig på plats. Magin med självkörande fordon är redan här i segmentet kommersiella fordon. Men här behöver leverantörerna bli bättre på att ta till sig vilka möjligheter och potentialer som finns, sa Andrea Fuder.

Inköpsdirektören för Volvo Group fortsatte med kravställning till leverantörerna då inköp handlar om så mycket mer än kostnadsminskning. Kvalitet har högsta prioritet. Här gör Volvo inga kompromisser. Andra viktiga punkter är hållbarhet och flexibilitet. Volvo vill bli bättre på att använda återvunnet material och har därför initierat samtal med leverantörer.

Dialogen är viktig för Volvo och en framgångsfaktor för att kunna integrera ny teknik i fordonen.

– Vi är sammanlänkade i värdekedjan och kan inte lyckas utan varandra, sa Andrea Fuder.

Långsiktiga relationer är inte målet, däremot resultatet av en lyckad gemensam resa. För att hitta rätt leverantörer utan långa beslutsprocesser har Volvo infört tre månaders pilotprojekt med nya kandidater och fattar därefter beslut om samarbetet ska fortsätta.

– Vi kontrollerar löpande om våra leverantörer uppfyller kraven som ställs i en ständigt pågående omställning. Den som är rätt partner idag kanske inte är aktuell i morgon, sa Andrea Fuder.

Ingenting utan leverantörerna

Hon betonade vikten av leverantörerna för Volvokoncernens framgång. En dialog från dag ett är mycket viktig och därför bjuder företaget in existerande och potentiella leverantörer till ”Volvo Group Purchasing Summit”, en kommunikationsplattform med mål att driva dialog inom ett aktuellt tema. Temat 2018 var Innovation, planeringen för Summit 2020 sätts i dagarna.

– Ny teknik betyder att det finns nya utmaningar hela tiden. Och vi kan bara ta oss an dem tillsammans med våra leverantörer, avslutade Andrea Fuder.

Med på scen tillsammans med Andrea Fuder fanns även Karsten Keller, styrelsemedlem i Tysk-Svenska Handelskammaren och CFO för Europa inom DB Schenker.

Efter dialogen guidades deltagarna genom Volvo Trucks Experience Center och fick möjlighet att köra lastbilar av olika modeller och med diverse last. Det blev ett uppskattat besök hos Volvo Group Trucks.