Rüdiger Grube, CEO och koncernchef för Deutsche Bahn, var gästtalare på Tekniska museet

Handelskammarens ordförande Olof Persson hälsade alla välkomna till Tyskland i dialog om mobilitet och logistik

Althinsalen på Tekniska museet var fullsatt av företrädare för medlemsföretag och inbjudna gäster

Dagens moderator Ulf Wickbom tillsammans med Rüdiger Grube

Bland publiken sågs fr.h. Göran Wollmer, Schenker Rail, Eva Sjögren, Enercon, och Martin Creydt, Scandic

Efter Deutsche Bahn-chefens halvtimmeslånga föredrag vidtog en engagerande paneldiskussion

Paneldeltagarna Olof Persson, Anna H Kramers, Rüdiger Grube, Anna Johansson och Torbjörn Suneson

Ralph Tischer, vd Tysk-Svenska Handelskammaren, Rüdiger Grube och Hans-Theodor Kutsch, vice ordförande handelskammaren

Martin Creydt, Scandic, Franz Zinsberger, Boerhinger Ingelheim, och Gerd Hagmeyer, Sipri

Nina Beer, Gerätebau Felix Schulte, pratar med Thomas Mielke, Leinonen Sweden AB

Peter Holms, Safera, Ninni Löwgren Tischer, Tysk-Svenska Handelskammaren, och Helena Davidson Warvås, DB Schenker

Kerstin Fuchs, Svenska Handelsbanken

Fr.v.: Lars G Josefsson, Bosch, Tobias Freienstein, Mercedes-Benz Sverige, Markus Bokelmann, E.ON Sverige, Ralph Tischer, TSHK

Charlie Hahne, Polaris, i samtal med Sara Stjärne, ERV

John Hede och Ulf Arnesjö, båda från Schaeffler, och Dirk Kaestner, Hapag-Lloyd, i samtal med Sophia Loader, TSHK

Rüdiger Grube: Investera mer i infrastrukturen

2015-04-30

Sverige, Tyskland och hela Europa behöver stora investeringar i infrastrukturen för att inte tappa i konkurrenskraft. Det sade Rüdiger Grube, CEO och koncernchef för Deutsche Bahn AG, när han gästade Tysk-Svenska Handelskammarens forum för näringspolitiska frågor, Tyskland i dialog, i Stockholm igår.

– Länder som investerar i en modern infrastruktur blir mycket mer effektiva och konkurrenskraftiga. Vi har idag en väldigt bra infrastruktur i både Tyskland och Sverige. Men för att hålla oss kvar på denna goda nivå krävs det att vi investerar. Om vi inte gör det riskerar vi att falla tillbaka, sade Rüdiger Grube.

Chefen för Deutsche Bahn-koncernen hade kommit till handelskammarens årsmöte i Stockholm för att tala om framtida utmaningar och möjligheter för den europeiska transport- och logistiksektorn. Deutsche Bahn är ett av världens största företag inom detta område, har globalt cirka 310 000 medarbetare och erbjuder transportlösningar med allt från tåg till buss, lastbil, personbil och till och med cykel.

Samarbete som på stenåldern

Under sitt föredrag inför en fullsatt hörsal på Tekniska museet förespråkade Rüdiger Grube mer liberalisering och samarbete över nationsgränserna i branschen.

– Det finns fortfarande stora skillnader mellan de olika länderna i Europa vad gäller till exempel förutsättningar och regler, speciellt på järnvägssidan. Jag har jobbat inom tågbranschen i sex år nu. När jag började var jag helt chockad över att samarbetet mellan länderna var som på stenåldern. Alla stater och alla företag har sina egna standarder och det finns nästan inget samarbete. Inom järnvägsbranschen är vi fortfarande väldigt långt ifrån att få en gemensam marknad.

Rüdiger Grube talade sig varm för att öppna de nationella marknaderna för transporter. Sverige är i hans ögon en förebild eftersom man har kommit väldigt långt med liberaliseringen av tågtrafiken – vilket bland annat yttrar sig genom att utländska företag som Deutsche Bahn har kunnat komma in och vinna upphandlingar här.

Marknaden löser inte allt

Men att mer liberalisering är rätt väg att gå för att få till ett effektivare och mer konkurrenskraftigt trafiksystem var det inte alla som höll med om. Under den livliga paneldiskussionen efter Grubes föredrag uttalade sig både Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson och Trafikverketstillförordnade generaldirektör Torbjörn Suneson för mer regleringar, särskilt inom tågtrafiken.

– Marknaden kommer inte att lösa alla problem. Vi behöver reglering för att få marknaden att fungera på rätt sätt. Transportsystem måste fungera överallt där det finns behov, inte bara där det finns efterfrågan. I Sverige kan vi kanske ha konkurrens på tågsträckan mellan Stockholm och Göteborg, men vem är intresserad av att bedriva trafik på landsbygden, undrade Anna Johansson.

Däremot var både ministern och Deutsche Bahn-chefen eniga i att det är bra att Sverige och Tyskland skjuter till mer pengar för vägar, spår, hamnar och flygplatser och att det behövs investeringar i både befintlig och ny infrastruktur. När Rüdiger Grube uttalade sin önskan om en framtida höghastighetstågsträcka mellan Hamburg, Köpenhamn och Stockholm medgav Anna Johansson att det vore ”fantastiskt”. Prioriteten för ministern och Trafikverket ligger dock för närvarande på snabba förbindelser mellan Sveriges storstadsregioner och på underhåll av det befintliga järnvägsnätet.

Digitaliseringen påverkar transportsektorn

Förutom investeringar i trafikinfrastrukturen diskuterade paneldeltagarna även en global megatrend som påverkar transportsektorn i allra högsta grad: digitaliseringen av näringslivet. För Deutsche Bahn är transformeringen till en digitaliserad verksamhet en prioriterad fråga som koncernchefen personligen ansvarar för.

– Jag vågar påstå att alla medarbetare i vår koncern vet att detta är en viktig fråga och att jag som vd driver den hårt. Vi har som vision att vi vill vara en drivande kraft inom denna process, inte bara följa efter. Därför har vi startat över 80 olika projekt inom företaget som ska ge oss nya impulser. Digitaliseringen kommer att öka kvalitet och effektivitet inom mobilitetssektorn och vi vill ha en optimistisk inställning till den, sade Rüdiger Grube.

DB-Koncernen, transportsektorn och hela samhället befinner sig just nu bara i början av den digitala revolutionen. En stor framtidsutmaning kommer att vara att föra ihop data från olika trafikslag för att kunna erbjuda individuella dörr-till-dörr-lösningar till resenären eller varorna som ska transporteras.

Data behöver harmoniseras

– Intelligenta transportsystem (ITS) kommer att vara den riktiga revolutionen framöver. Genom att harmonisera data kommer man att kunna integrera olika trafikslag och leverera en helhetsbild för transporten. Sådana system jobbas det på redan idag men än så länge skapas det bara många olika mikro-ITS som finns i appar och liknande. Dessa är ofta inte så meningsfulla ur ett samhällsperspektiv, förklarade Olof Persson, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande.

– Digitaliseringen gör det möjligt att koppla ihop information om fordonen och resenärerna. Vad vi skulle behöva är en ny gemensam plattform, ett slags ekosystem där data från de olika aktörerna i transportsystemet kan samlas och kombineras. Med hjälp av detta skulle man till exempel kunna göra exakta prognoser på hur länge en viss resa kommer att ta och vilket det smartaste transportsättet är för den, tillade Anna H Kramers, chef för miljöstrategisk analys vid KTH.

Smarta lösningar för ett smart transportsystem

Ett intelligent transportsystem skulle även kunna underlätta biljettbokningen för resor över nationsgränser eller med flera olika transportslag. Dessutom kan resurserna utnyttjas mer effektivt.

– Med intelligenta nya lösningar kommer man att kunna använda städernas yta på ett bättre sätt. Självkörande bilar kommer till exempel behöva mindre plats. De kan använda smalare filer, parkera tätare och antalet bilar kan reduceras när fler personer använder dem tillsammans. Vi på Trafikverket försöker stödja utvecklingen så gott vi kan, sade generaldirektören Torbjörn Suneson.

Behoven för alla slags transporter kommer att öka i framtiden. Med innovationer och investeringar – det var paneldeltagarna eniga i – finns chansen att skapa ett smartare, mer effektivt och mer hållbart trafiksystem än det vi har idag.